Borgmester Karsten Längerich orienterede på bydelsmødet om budgetforliget, hvor der er fundet 14 mio. kr. i driftsbesparelser.

Borgmester Karsten Längerich orienterede på bydelsmødet om budgetforliget, hvor der er fundet 14 mio. kr. i driftsbesparelser. "Det er aldrig sjovt at spare, men vi har valgt ikke at ramme varme hænder. Forliget er indgået af syv partier, der er enige om langsigtet planlægning og udvikling," sagde borgmesteren. Foto: Michael Braunstein

Efterlysning: Billigere boliger i Allerød Kommune

Boliger fyldte en del i debatten på bydelsmødet i Lillerød

Af
Michael Braunstein

bydelsmøde Boliger i det hele taget, men ikke mindst behovet for billigere boliger fyldte en del i debatten, da Allerød Byråd 6. november holdt det første i en række på tre bydelsmøder. Mødet handlede om Lillerød og fandt sted på Kratbjergskolen, afdeling Engholm.

Der blev indledt med en orientering fra borgmester Karsten Längerich om de store linier i budgetforliget, hvorefter formænd eller næstformænd for byrådets fagudvalg gennemgik forligets konsekvenser, med fokus på konkrete tiltag i Lillerød.

I debatten med borgerne handlede det blandt andet om skoler, trafik og erhverv, og så blev der altså talt om boliger.

"Svært at bygge nyt billigt"

Boliger med en lavere husleje blev efterlyst af flere, og formanden for Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget, Miki Dam Larsen, sagde blandt andet:

"Det er svært at bygge nyt billigt, det er en udfordring generelt. Men der er nye almene boliger på vej i Blovstrød og for enden af Rønneholt Parkvej. Vi ønsker variation i boligudbuddet, og nye boliger som eksempelvis dem på Amtsvej kan være med til at frigive eksisterende boliger andre steder i kommunen."

I budgetforliget står der: 'I forbindelse med planstrategiarbejdet vil byrådet planlægge for boligudbygningen, og hermed få et bredere overblik over kommende mulige jordsalg til boligudbygning samt tidshorisonten herfor.'

Et spørgsmål lød på, om man kunne forestille sig boliger på området, hvor virksomheden Fritz Hansen ligger i Lillerød bymidte i dag - hvilket der ikke er udsigt til i øjeblikket, lød svaret - og så blev der spurgt til bofællesskaber for ældre.

"Mange ville elske det," sagde en borger og nævnte et konkret koncept med navnet 'Bovieran'

"Det er noget, der blandt andet er i gang i Frederikssund. De har også henvendt sig til Allerød, men har endnu intet hørt," sagde borgeren.

Miki Dam Larsen fandt, at konceptet lød interessant, og formanden for Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget, Jesper Holdflod, sagde:

"Vi er ved at lave en analyse om ældres ønsker til fremtidens boliger i kommunen. Vi kender godt til interessen for bofællesskaber, og vi håber, at den slags kan etableres, men aktuelt har vi ikke jord liggende til formålet."

"Mangel på vikarer"

Når det gælder skoler, blev der blandt andet spurgt:

"Vikarpuljen er åbenbart opbrugt, for der er elever, der må opleve, at de ikke kan få vikarer og dermed undervisning, også fordi de mindre klasser prioriteres, når der ikke er vikarer nok. Det kan da ikke være rigtigt, at det kan forekomme?"

I sit svar sagde Karsten Längerich, at "vi har ikke pengene, selvom skolernes budgetter er blevet lidt større," og han tilføjede: "Det er helt klart ønskeligt, at der er vikarer til alle - jeg tror ikke, at der er nogen i byrådet, der har lyst til at spare på det område."

Og i et svar på et spørgsmål om, hvorvidt der var planer om at nedlægge skoler og bygge en ny, sagde borgmesteren:

"Der er ingen beslutninger i forliget om at have skoler på færre matrikler."

"Cykelsti mangler"

Flere spurgte til forhold vedrørende cykelstier, blandt andet blev en cykelsti på strækningen på Gl. Lyngevej fra Kollerødvej til Frederiksborgvej efterlyst.

"Hvorfor er der ingen cykelsti dér, det er jo en skolevej?," lød spørgsmålet.

Miki Dam Larsen lovede, at han ville undersøge sagen nærmere.

Der er bydelsmøde i Lynge i dag, 7. november, og i Blovstrød 14. november. Det foregår henholdsvis på Lynge Skole og Blovstrød Skole, begge steder fra kl. 17.00-19.00.

Publiceret 07 November 2018 13:20