Oplægget til fremtidsvision for Allerød Kommune hedder 'Tæt på hinanden – tæt på naturen'. Temafoto

Oplægget til fremtidsvision for Allerød Kommune hedder 'Tæt på hinanden – tæt på naturen'. Temafoto

Fremtidsvision på vej i høring

Høringsperioden bliver formentlig fra 13. november til 3. december

Af
Michael Braunstein

vision Visionen for fremtidens Allerød tager form, og 13. november er emnet på dagsordenen i Økonomiudvalget. Forud for mødet anbefaler Forvaltningen, at Økonomiudvalget sender oplægget til vision 'Tæt på hinanden – tæt på naturen' i offentlig høring i perioden 13. november til 3. december 2018.

I forbindelse med konstitueringsaftalen for Allerød Byråd 2018-2021 blev det aftalt, at der skal gennemføres en visionsproces. Parterne bag konstitueringsaftalen ønsker en vision, som 'viser retningen for den udvikling, vi ønsker for Allerød'.

Visionsprocessen 'Fremtidens Allerød' blev på den baggrund igangsat af Økonomiudvalget 17. april 2018. I forår, sommer og efterår har byrådet involveret borgere, erhvervsliv, civilsamfund og medarbejdere i drøftelser om visionens indhold.

Processen er nu så langt, at der foreligger et konkret forslag til vision, fremgår det af udvalgets dagsorden for mødet 13. november.

Høringsoplægget indeholder en samlet titel for visionen: 'Tæt på hinanden - Tæt på naturen'. Visionen er bygget om omkring tre kerneelementer, der både bygger på Allerøds styrker og potentialer, men også er redskaber til at indfri visionen for fremtiden. De tre kerneelementer er 'Fællesskaber', 'Grøn bæredygtig udvikling' og 'Nysgerrighed & læring', oplyses det.

Visionsoplægget vil blive tilrettet på baggrund af høringen, hvorefter det i sin endelige version vil blive forelagt byrådet til beslutning. Den endelige version forventes vedtaget ultimo januar 2019. Herefter ønsker byrådet, at visionen realiseres i et samspil mellem borgere, erhvervsliv, foreninger, kommunalt ansatte og byrådet, kan man læse i dagsordenen.

Publiceret 09 November 2018 15:15