Indtil videre er projektet med en ny foyer til Allerød Bio sat i venteposition.

Indtil videre er projektet med en ny foyer til Allerød Bio sat i venteposition.

Ny bio-foyer sat i venteposition

Projektet skal i første omgang afvente helhedsplanen for Lillerød bymidte

Af
Michael Braunstein

foyer Kultur- og Idrætsudvalget behandlede på sit møde 5. november projektet med en ny foyer i Allerød Bio. Udvalget besluttede at henlægge sagen for nuværende, da helhedsplanen for bymidten i Lillerød endnu ikke foreligger.

"Vi vil afvente den kommende helhedsplan for bymidten, før vi tager yderligere stilling," sagde udvalgets formand, Viggo Janum, på bydelsmødet 6. november i Lillerød.

Helhedsplanen skal være retningsgivende for bl.a. detailhandels- og boligudviklingen i bymidten, fremgår det af budgetforliget.

Det er Allerød Bios Venner, der har lavet et forslag til udvidelse af biografen med nyt indgangsparti, herunder faciliteter til cafédrift, for skabe bedre rammer for publikum og for foreningens frivillige. Foreningen vil søge fonde om støtte til realiseringen. Ifølge Allerød Bio Venners udregning vil tilbygningen koste ca. 6.165.000 kr.

Det fremgår af dagsordenen for mødet i Kultur- og Idrætsudvalget, hvor det også oplyses, at 'der er i biografens budget ikke taget højde for nyt inventar, udenomsarealer, nedrivning og renovering af eksisterende byggeri. Det betyder, at det oplyste budget groft skønnet skal forøges med yderligere ca. 30 pct., dvs. ca. 2 mio. kr.'

I dagsordenen kan man også læse, at Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes et forprojekt, der kvalificerer den samlede anlægsudgift, og som indeholder en samlet løsning, hvor eksempelvis etablering af udearealer og reetablering af bibliotekshaven indgår. Et forprojekt skønnes at koste 100.000 kr.

To forslag lå på udvalgets bord: Forslag 1: Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020-2023. Forslag 2: Udvalget beslutter at henlægge sagen.

Forvaltningen anbefalede forslag 2, men udvalget besluttede altså at tage sagen op igen, når helhedsplanen foreligger.

Publiceret 09 November 2018 05:15