Mungo Park klarede sig bedre i sæsonen 2017/2018 end budgetteret.

Mungo Park klarede sig bedre i sæsonen 2017/2018 end budgetteret.

Større overskud end budgetteret på Mungo Park

I sæsonen 2017/2018 fik Allerød-teatret et overskud på 114.816 kr.

Af
Michael Braunstein

overskud Mungo Park klarede sig bedre i sæsonen 2017/2018 end budgetteret. Det økonomiske resultat for sæsonen blev et overskud på 114.816 kr., hvilket er en forbedring i forhold til årets budgetterede overskud på 30.288 kr.

Det fremgår af Mungo Parks årsrapport, som netop har været på dagsordenen i Kultur- og Idrætsudvalget. Udvalget godkendte årsrapporten.

Ifølge Egnsteateraftalen mellem Mungo Park og Gladsaxe Kommune og Allerød Kommune skal teatret hvert år fremsende et revideret regnskab, revisionsprotokollat og ledelsesberetning til godkendelse i Allerød Kommune.

Efter godkendelse i Allerød skal regnskabet indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen. Ifølge Egnsteateraftalen er Mungo Park underlagt tilsyn fra Allerød Kommune, der er teaterets hjemkommune og offentlige hovedtilskudsyder.

Sæson 2017/2018 er den første sæson med Lasse Bo Handberg som direktør.

Mungo Park forpligter sig ifølge Egnsteateraftalen til at producere mindst to nye forestillinger om året. Mungo Park har imidlertid truffet en ny strategisk beslutning om at skabe tre nye egenproduktioner om året.

Publiceret 09 November 2018 07:00