Allerød Kommune har et høringssvar i støbeskeen vedrørende VVM-redegørelsen om Hillerød-motorvejens forlængelse. Arkivfoto

Allerød Kommune har et høringssvar i støbeskeen vedrørende VVM-redegørelsen om Hillerød-motorvejens forlængelse. Arkivfoto

Allerød Kommune: 'Vigtigt med støjdæmpning og øget trafiksikkerhed'

Sådan lyder det fra kommunen i høringssvar vedrørende Hillerød-motorvejens forlængelse

høringssvar En sikker og sammenhængende infrastruktur, øget trafiksikkerhed samt ordentlige støjdæmpende forhold.

Det er noget af dét, der vægtes i Allerød Kommunes høringsvar vedrørende Hillerød-motorvejens forlængelse, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har netop haft høringssvaret på dagsordenen.

Høringssvaret er blevet udarbejdet på baggrund af input fra borgermødet, der fandt sted 31. oktober, fremgår det.

"Det største trafikprojekt"

"Udbygningen af Hillerød-motorvejens forlængelse til Hillerød er det største trafikprojekt i Nordsjælland. Derfor er det vigtigt at høre, hvad borgerne siger. Til borgermøderne blev der eksempelvis nævnt, at de nuværende rampeanlæg skal sikres for at kunne imødekomme problemer med afvikling af trafikken," understreger borgmester Karsten Längerich og uddyber:

"Konkret er der allerede i dag problemer for den nordgående trafik fra motorvejen på afkørsel 11. En forlængelse af motorvejen skaber en sammenhængende og effektiv infrastruktur og øget trafiksikkerhed. Men det er kun, hvis udvidelsen munder ud i en 4-sporet motorvej med nødspor."

Vejstøj og biodiversitet

Høringssvaret har også medtaget, at der med de kendte skadevirkninger fra vejstøj bør arbejdes bredere med problemstillingerne. Dertil kommer at projektet generelt skal beskytte biodiversiteten i Allerød Kommune, påpeges det i pressemeddelelsen.

"Det glæder byrådet, at der nu ligger et udkast til VVM-redegørelse, der kan danne grundlag for en hurtig politisk proces. Kommunen er generelt positiv over for de tiltag, redegørelsen indeholder, men man kunne eksempelvis få vurderet effekten af forhøjelse af voldanlæg og skærme samt støjdæmpende asfalt," siger Miki Dam Larsen, formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Man kan læse hele høringssvaret i referatet fra udvalgets møde 6. november på www.alleroed.dk.

Høringssvaret skal godkendes endeligt i Økonomiudvalget og byrådet, inden det sendes til Vejdirektoratet.

mik.

Publiceret 13 November 2018 13:21