Oversigtstegning fra forslaget til 'Helhedsplan'. Illustration: Thing Brandt Landskab ApS

Oversigtstegning fra forslaget til 'Helhedsplan'. Illustration: Thing Brandt Landskab ApS

Plan for musikskolens udearealer behandles hurtigst muligt

"Planen er bestilt i den tidligere byrådsperiode og indeholder tre-fire år gamle idéer," siger formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, Viggo Janum

Af
Michael Braunstein

plan Kultur- og Idrætsudvalget behandlede 4. juni 2018 en såkaldt 'Helhedsplan' for udearealerne på Allerød Musikskole. Udvalget besluttede, at sagen genoptages, når der foreligger en afklaring omkring Fru Lunds Villas fremtid. Formanden for udvalget, Viggo Janum, Vores Allerød, siger, at planen derfor kommer til behandling i Kultur- og Idrætsudvalget hurtigst muligt.

"Fremtiden for Fru Lunds Villa er afklaret. Den skal rives ned. Det er derfor helt naturligt, at vi i udvalget nu genoptager behandlingen af planen," siger Viggo Janum.

Bestilt af det tidligere byråd

Ifølge udvalgsformanden rummer 'Helhedsplanen' - der er udarbejdet af Thing Brandt Landskab ApS og dateret 14. maj 2018 - tanker og idéer, der går tre-fire år tilbage.

"Planen er bestilt i den tidligere byrådsperiode, og den skitserer idéerne tilbage fra dengang, Tonnasalen kom til verden. Planen indeholder egentlig ikke noget nyt i forhold til tankerne fra dengang," siger Viggo Janum og fortsætter:

"Der blev sat en lille million kroner af til nedrivning af Fru Lunds Villa og udgifterne til at etablere udeområdet, og de resterende penge fra det beløb er overført til årets budget."

Det fremgår af dagsordenen for mødet i Kultur- og Idrætsudvalget 4. juni, at 'der er et restbudget på 777.750 kr. til færdiggørelse af projektet.'

Grønne rammer

'Helhedsplanen' indeholder en beplantningsplan, der 'både arbejder med at skabe grønne rammer og samtidigt respekterer, at området med mellemrum skal kunne rumme større menneskemængder', fremgår det af udvalgets dagsorden, hvor det også oplyses: 'Projektet har været drøftet med musikskolens ledelse, der ser projektet som en styrkelse af Musikskolen.'

Det er tanken, at den faste belægning på p-pladsen foran hovedindgangen skal fornys og udvides. Der skal etableres et torv på p-pladsen, som markerer indgangen til rampen, der leder op til hovedindgangen, og som tillige indrettes med to handicap p-pladser. Det vurderes, at der vil være plads til i alt 48 p-pladser inklusiv handicap-pladserne.

Overfor hovedindgangen skal der etableres et bed med bunddækkeplanter, blomsterløg samt et egetræ. Parkarealet for enden af parkeringspladsen markeres med plantning af en lund af fuglekirsebær.

Når det gælder pladsen foran Tonnasalen, skal der i hverdagen være cirka 21 p-pladser, ligesom der skal opstilles cykelstativer.

'Fru Lunds Have'

'I forbindelse med, at Fru Lunds Villa nedrives, opstår muligheden for at etablere en 'Musikhave' - 'Fru Lunds Have', står der i dagsordenen i beskrivelsen af 'Helhedsplanen'. Beskrivelsen fortsætter:

'Haven kan fremstå med et parkpræg. Dette opnås ved at tynde kraftigt i buskbeplantningen og nøje udvælge de smukkeste og mest karakterfulde træer. Gamle legeredskaber og kanter fjernes, og der etableres et sammenhængende plæneareal, som kan bruges ved store sommerarrangementer på Musikskolen. Plankeværk og trådhegn fjernes ud mod omgivende vejareal, så Musikskolen fremstår mere åben og tilgængelig.'

'På kanten mellem Musiktorvet og Fru Lunds Have etableres areal til scene. Scenen kan i hverdagen fungere som siddemøbel for brugerne af musikskolen.'

'Der plantes en lund af birketræer langs bygningens nordlige side, som med sine hvide stammer mod den mørke facade bliver et karakterfuldt beplantningselement.'

Publiceret 14 November 2018 15:30