I forslaget til 'Helhedsplan' for musikskolens udendørs areal findes denne skitse. Illustration: Thing Brandt Landskab ApS

I forslaget til 'Helhedsplan' for musikskolens udendørs areal findes denne skitse. Illustration: Thing Brandt Landskab ApS

Opråb fra musikskole-bestyrelse: 'Vi ønsker ikke et haveanlæg'

'Vi har hele tiden understreget, at vi brændende ønsker at bevare Billedskolen i Fru Lunds Villa', lyder det fra bestyrelsen

Af
Michael Braunstein

opråb 'Musikskolens bestyrelse har hele tiden gjort det klart overfor det forhenværende byråd, det nuværende byråd og overfor Forvaltningen, at vi ikke ønsker et haveanlæg.'

Sådan hedder det i et opråb fra bestyrelsen i Allerød Musikskole.

Opråbet fortsætter:

'Til gengæld har vi igennem årene hele tiden understreget, at vi brændende ønsker at bevare Billedskolen i Fru Lunds Villa. Det må konstateres, at der i Allerød Kommune udelukkende handles oppefra og ned. Koste hvad det vil af skatteborgernes penge, arbejde og fundraisede midler til at løfte kulturen.'

Kultur- og Idrætsudvalget behandlede 4. juni 2018 en plan for musikskolens udendørs areal, hvor der blandt andet er tanker om et haveanlæg. Udvalget besluttede, at sagen genoptages, når der foreligger en afklaring omkring Fru Lunds Villas fremtid, og formanden for udvalget, Viggo Janum, Vores Allerød, siger, at planen kommer til behandling i Kultur- og Idrætsudvalget hurtigst muligt. Det er en del af budgetforliget, at Fru Lunds Villa skal rives ned.

I dagsordenen for mødet 4. juni oplyses det, at 'projektet har været drøftet med musikskolens ledelse, der ser projektet som en styrkelse af Musikskolen.'

Publiceret 15 November 2018 08:12