Foto: Michael Braunstein

Foto: Michael Braunstein

Enhedslisten stiller forslag om Fru Lunds Villa

Sagen er et punkt på dagsordenen for byrådets møde 22. november

Af
Michael Braunstein

udspil Enhedslisten har stillet et forslag vedrørende Fru Lunds Villa på Allerød Musikskoles område, og forslaget står på dagsordenen for mødet i Allerød Byråd 22. november.

Enhedslistens byrådsmedlem, Rasmus Keis Neerbek, formulerer forslaget på denne måde:

'Enhedslisten foreslår, at der på baggrund af nedenstående henvendelse genoptages en dialog med musikskolen med henblik på at bevare Fru Lunds Villa.'

Og teksten fortsætter:

'Konkret foreslår vi (forslag fra borger), at Fru Lunds Villa videreføres foreløbig i 3 år uden udgift for kommunen, idet drift og vedligeholdelse betales gennem privat støtte. For at garantere kommunen, at det kan gennemføres i praksis, vil vi (forslag fra borger) oprette en garantifond, der i den nævnte 3-års periode påtager sig at dække dokumenterede driftsudgifter ud over de tilskud, der måtte komme ind ved andre private bidrag. Garantien dækker udgifter op til de beløb, kommunen har anslået.'

'Med 3-års drift af Fru Lunds Villa uden udgift for kommunen, vil man overholde byrådets forligsbudget gennem denne periode. Man vil tillige få helt konkrete tal på de reelle driftsudgifter, og man ville få tid og mulighed for at tale om Billedskolens fremtid i en afslappet atmosfære. Endelig vil dette arrangement sikre Billedskolen arbejdsro i perioden til gavn for dens engagerede lærere og unge elever.'

Publiceret 19 November 2018 04:00