Udsnit af forsiden på forslaget til vision for Allerød Kommune.

Udsnit af forsiden på forslaget til vision for Allerød Kommune.

Forslag til vision i høring: 'Tæt på hinanden – tæt på naturen'

Fristen for høringssvar er 3. december

vision 'Tæt på hinanden – tæt på naturen'. Sådan lyder overskriften på forslaget til ny vision for Allerød Kommune, som netop nu er i offentlig høring.

Visionen kredser om tre temaer: Fællesskaber, grøn bæredygtig udvikling samt nysgerrighed, læring og innovation. Visionen er opstået på baggrund af et politisk ønske om sætte en retning for Allerød, ikke kun på den korte bane, men mindst ti år ud i fremtiden.

Siden foråret har kommunen involveret borgere, børn og unge, ældre foreningsliv, erhvervsliv og medarbejdere i en dialog om visionen for Allerød.

Det er blandt andet blevet til et Fremtidens Allerøds borgerpanel, dialog på sociale medier, møde med erhvervslivet, åbne borger- og foreningsmøder og workshops på skoler og plejecentre. Alle dele har bidraget til indsigt i, hvad de, der har deres dagligdag i Allerød, ønsker mere af i kommunen, hedder det i en pressemeddelelse fra Allerød Kommune.

Stærke fællesskaber og natur

"Visionen udspringer af to ting, der er helt særlige ved at bo i Allerød, nemlig stærke fællesskaber, og at vi er tæt på naturen. Derfor er vi endt med en overskrift på visionen, der hedder 'Tæt på hinanden – tæt på naturen'," siger borgmester Karsten Längerich og fortsætter:

"I dialogen med alle parter har vi samtidig kunnet se, at der er nogle temaer, som går igen. Helt konkret er de tre centrale temaer: Fællesskaber, grøn bæredygtig udvikling og nysgerrighed og læring. I byrådet tror vi på, at alle tre elementer repræsenterer Allerøds styrker og potentialer – og så er de samtidig redskaber til at indfri visionen."

For hvert af de tre kerneelementer er der 'formuleret retningsvisende pejlemærker for fremtiden, som går forud for alle politikker og strategier i kommunen,' står der i pressemeddelelsen.

I høring

Byrådet vil nu give alle interesserede en sidste mulighed for at komme med indspark til visionen, og den er derfor sendt i offentlig høring:

"Udgangspunktet for visionen har været, at den skal skabe engagerende fremtidsbilleder, styrke det brede fællesskab i kommunen og give byrådet en retning, når vi træffer beslutninger, udvikler politikker og laver strategiske prioriteringer," siger Karsten Längerich og fortsætter:

"Men vi går sammen mod fremtiden, og visionen kan kun lykkes i samspil med alle os, der er en del af Allerød. Derfor opfordrer jeg alle til at læse det endelige oplæg, og komme med et høringssvar. Jo flere vi får hørt – desto bedre."

Man kan læse visionen på alleroed.dk og give sin mening til kende. Fristen for høringssvar er 3. december 2018, og visionen bliver tilrettet på baggrund af høringen. Derefter vil den i sin endelige version blive forelagt byrådet til beslutning.

mik.

Publiceret 20 November 2018 11:17