Fru Lunds Villa skal rives ned - det mener et stort flertal i Allerød Byråd, og flertallet sagde 22. november nej til at behandle et forslag fra musikskolens bestyrelse og borgere. Foto: Michael Braunstein

Fru Lunds Villa skal rives ned - det mener et stort flertal i Allerød Byråd, og flertallet sagde 22. november nej til at behandle et forslag fra musikskolens bestyrelse og borgere. Foto: Michael Braunstein

Allerød Byråd: Nej til at behandle forslag om Fru Lunds Villa

Et stort flertal besluttede 22. november at henlægge sag, der handler om videreførelse af ejendommen

Af
Michael Braunstein

afvisning Enhedslistens forslag vedrørende Fru Lunds Villa faldt, da Allerød Byråd havde udspillet på dagsordenen 22. november.

Et stort flertal afviste først at sende forslaget til behandling i Kultur- og Idrætsudvalget - Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten, og den konservative Axel Nielsen stemte for, men resten af byrådet sagde nej. Derefter blev der stemt om helt at henlægge sagen, og det gik det samme store flertal ind for. Rasmus Keis Neerbek stemte imod, mens Axel Nielsen undlod at stemme.

Forslag fra bestyrelse og borgere

Enhedslisten foreslog, at dialogen med musikskolen med henblik på at bevare Fru Lunds Villa blev genoptaget - på baggrund af en henvendelse fra Allerød Musikskoles bestyrelse og private borgere.

Forslaget fra bestyrelsen og borgerne går ud på, at Fru Lunds Villa videreføres som lokalitet for Billedskolen fra 2019 til udgangen af 2021, med udgifter til driften betalt af private midler uden udgift for kommunen.

'Inden udløbet af denne 3-års periode skal Fru Lunds Villa overføres fra Kommunen til en Fond, som skal varetage udgifter til drift og vedligeholdelse af Fru Lunds Villa,' hedder det blandt andet i forslaget, hvor der også står:

'Vi foreslår, at Fonden som del af startkapitalen ud over private midler får tilført de midler, kommunen på nuværende tidspunkt har afsat til genhusning af Billedskolens aktiviteter og til selve nedrivningen, som er del af Helhedsplanen for ude-områderne omkring Musikskolen udarbejdet af arkitektfirmaet Thing Brandt Landskab ApS.'

'Skulle det mod forventning ikke være muligt at danne den nævnte Fond efter 3 års drift af Fru Lunds Villa som basis for Billedskolen uden udgift for Allerød Kommune, vil de midler, der nu findes i kommunens anlægsbudget til formålet, være intakte og kunne tillige muligvis være forøget med det årlige bidrag til 'bygningskomprimering', så en større del af Helhedsplanen kan gennemføres uden at overskride budgetforligets rammer.'

"Tænk jer om"

I byrådet sagde Rasmus Keis Neerbek, at han havde rejst sagen, selvom Enhedslisten står udenfor budgetforliget, hvor det bestemmes, at ejendommen skal rives ned.

"Jeg kan ikke erindre at have hørt nogen sige, at en nedrivning af Fru Lunds Villa er en fantastisk idé. Der er talt om jura - og den kan man sagtens skrive sig ud af- og der er talt om økonomi, og her er så netop et forslag, der er økonomisk neutralt for kommunen. Det her forslag bør man da tage en regulær dialog med borgerne om," sagde Rasmus Keis Neerbek og fortsatte:

"Politisk fremføres det, at man skal stå ved sine beslutninger og ikke lade sig styre af folkestemninger. Men hvad er det, vi har brug for i Allerød? Vi har brug for aktive borgere, der kæmper for en sag og engagerer sig. Det er præcist dét, denne sag viser, og det synes jeg, vi skal komme i møde."

"Tænk jer om, budgetforligspartier," sagde Rasmus Keis Neerbek.

"Hvad tænker I på?"

I spørgetiden efter byrådsmødet var der flere reaktioner fra tilhørerne i Borgerportalen på netop sagen om Fru Lunds Villa.

"Hvad tænker I på?," spurgte en borger, mens en anden ville vide: "Hvorfor er det, at I ikke kan gå ind for det her forslag om Fru Lunds Villa?"

En tredie bemærkede: "Jeg synes, I skulle tage hensyn til hvad borgerne siger. Folk forstår det ikke. Det er også vores by."

Borgmester Karsten Längerich oplyste, at spørgsmålene var noteret, og at der ville blive formuleret et svar efterfølgende.

Publiceret 23 November 2018 06:18