Allerød indfører nu en ordning med mulighed for at få tilskud til pasning af egne børn. Temafoto

Allerød indfører nu en ordning med mulighed for at få tilskud til pasning af egne børn. Temafoto

Allerød indfører tilskud til pasning af egne børn

Ordningen gælder for børn op til tre år

Af
Michael Braunstein

pasning Et stort flertal i Allerød Byråd besluttede 22. november at indføre en ordning med kommunalt tilskud til pasning af egne børn. Ordningen omfatter børn op til tre år. Imod stemte Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Nikolaj Bührmann, SF, udtrykte i byrådet håb om, at ordningen kunne være med til at tage lidt af presset på de kommunale pasningsordninger.

"Vi har valgt en ordning, der gælder for børn indtil de bliver børnehavebørn, og det er sket ud fra en pædagogisk betragtning. Kapacitetsproblemet løses naturligvis ikke med det her alene, men vi håber, at det kan være med til at løse op for den aktuelle situation," sagde han.

Lone Hansen, Venstre, udtrykte stor glæde over ordningen. "Det er Venstres forslag, og vi ser frem til, at det bliver brugt af mange. Vi er hårdt presset på daginstitutionsområdet, så det her er et positivt bidrag til at løse op for dét," sagde hun.

"Ultimativ privatisering"

Rasmus Keis Neerbek udtrykte skepsis ved ordningen:

"Det er den ultimative privatisering af en børnepasningsordning. Det er godt, at der er sat en aldersgrænse, men det her rejser en debat om, hvad vi egentlig betaler for, når vi får passet børn. Der bliver altså udført et pædagogisk arbejde, ikke bare en pasning. Vi kan også godt være bange for, om der kan være en social slagside i ordningen, hvor man kan føle sig presset til at passe sine egne børn, hvis man ikke er i job. Vi bør ikke løse et kapacitetsproblem ved at betale folk for at holde deres børn hjemme. Og der er altså forskel på at give en kommunal ydelse eller ej til privat pasning."

"Ingen tvang"

Lars Bacher, Konservative, fandt ordningen fremragende: "Det er fint, at vi opererer med, at børn først behøver at komme i institution, når de bliver tre år. Det er trist at høre om social slagside og pres, som Rasmus Keis Neerbek beskriver det. Vi håber, at mange vil bruge ordningen."

Bettina Hauge, Socialdemokratiet, støttede forslaget, men gjorde opmærksom på vigtigheden af at oplyse om ordningen, og hendes partifælle, Miki Dam Larsen, understregede, at det er helt frivilligt, om man som forældre vil benytte sig af ordningen.

"Ingen presses til noget," sagde Miki Dam Larsen, og Olav B. Christensen, Venstre, var enig:

"Det her er win-win. Og der ingen tvang i ordningen."

Tilskuddet til pasning af egne børn fastsættes til samme niveau, som det tilskud, Allerød Kommune yder til private pasningsordninger efter dagtilbudslovens paragraf 80. Tilskuddet til private pasningsordninger udgør i 2018-priser: 24 uger-2 år: 6.529 kr. pr. måned. Tilskuddet gives i perioden fra 26 uger og indtil tre år.

Publiceret 23 November 2018 13:30