Fru Lunds Villa kommer på byrådets dagsorden igen - nu som følge af et borgerforslag.

Fru Lunds Villa kommer på byrådets dagsorden igen - nu som følge af et borgerforslag.

Borgerforslag: Tag sagen om Fru Lunds Villa op igen

Allerød Byråd får endnu en gang sagen om bygningen på Allerød Musikskoles område på dagsordenen

Af
Michael Braunstein

forslag Et borgerforslag om Fru Lunds Villa fører nu til, at sagen om den omdiskuterede og nedrivningstruede bygning på Allerød Musikskoles område kommer på dagsordenen i Allerød Byråd endnu en gang.

Der skal 40 underskrifter til at rejse et borgerforslag, og det er lykkedes at samle underskrifterne på kort tid.

Borgerforslaget anmoder om en ny drøftelse af sagen på førstkommende byrådsmøde, og har dette forslag til beslutning:

'Byrådet opfordrer til fornyet behandling af sagen om Fru Lunds Villa i Udvalget for Kultur og Idræt gennem dialog mellem Forvaltningen, Musikskolens bestyrelse og de borgere, der har fremsat forslag til udgiftsneutral bevaring af Fru Lunds Villa.'

'Ufuldstændigt og muligvis ukorrekt'

I den tekst, borgerne bag forslaget har skrevet under på, anføres det, at 'vi mener, at byrådets beslutning i sagen ved behandlingen af budget for 2019-2026 er taget på et ufuldstændigt og muligvis ukorrekt grundlag. Vor anmodning bør have opsættende virkning for nedrivningen.'

Og teksten fortsætter:

'Ved gennemgang af referater og bilag fra foregående byråds- og udvalgsmøder er vi stødt på stærk uoverensstemmelse mellem Forvaltningens overslag i Notat fra 29. maj 2018 over forventede driftsudgifter på ca. 80.000 kr/år, og udgifter anført af Musikskolens bestyrelse på grundlag af regnskaber for foregående år på ca. 25.000 kr/år.'

'Tilsvarende er der stor forskel mellem Notatets bedømmelse af bygningens tilstand og dets beregning af forventede vedligeholdelsesudgifter på 1.8 mio. kr. over 10 år og de oplysninger, der fremgår dels af vurderingen fra Museum Nordsjælland og dels af den såkaldte 'Raadvad rapport' udarbejdet af Center for Bygningsbevarelse med anslåede vedligeholdelsesudgifter på 121.000 kr over 10 år.'

'Endvidere er der en bemærkelsesværdig forskel mellem den redigerede udgave af høringssvaret fra Musikskolens bestyrelse refereret i Forvaltningens Notat fra 29. maj 2018, og de høringssvar, der findes som bilag til referater fra møder (3/4-2017, 4/6-2018) i Udvalget for Kultur og Idræt.'

'Stærkt bekymrende'

Underskriverne 'går ud fra, at det er Forvaltningens Notat, der ligger til grund for byrådets beslutning om nedrivning af Fru Lunds Villa' - og fortsætter:

'Som almindelige borgere kan vi jo ikke vide, hvilke oplysninger, der er korrekte, men finder det stærkt bekymrende, at Forvaltningen ikke har søgt dialog med de nævnte institutioner for at kunne udarbejde et retvisende grundlag for byrådets beslutninger. Vi mener derfor, at byrådet ikke har fået fyldestgørende oplysninger som grundlag for afgørelsen om nedrivning af Fru Lunds Villa.'

Forud for det nye byrådsmøde ønsker borgerne fremlagt 'en redegørelse fra borgmester og forvaltning om de økonomiske forhold både ved den fremlagte helhedsplan, der forudsætter nedrivning af Fru

Lunds Villa, og ved bevaringsplanen fremført af Musikskolens bestyrelse og Allerød-borgere.'

Forsøgsordning

Som en forsøgsordning har Allerød-borgere mulighed for at anmode byrådet om at drøfte et forslag. Det kræver, at 40 borgere bosiddende i Allerød Kommune står bag forslaget.

Borgmesteren vil herefter på vegne af borgerne fremsætte forslaget på et kommende møde i byrådet. Byrådet har herefter mulighed for at drøfte et borgerdrevet forslag og tage stilling til den videre proces, som for eksempel kan være at videresende sagen til det fagudvalg, der har kompetencen på det pågældende område.

Byrådet kan afvise forslag, hvor der én gang er truffet beslutning, medmindre der foreligger nye oplysninger. Dette vil altid bero på en konkret vurdering, hedder det i beskrivelsen af ordningen.

Der er tale om en forsøgsordning, som evalueres medio 2019.

Publiceret 27 November 2018 11:23