Sådan ser en visualisering af det foreslåede byggeri ud - man kigger fra M.D. Madsensvej ud mod krydset Frederiksborgvej/Kollerødvej. Illustration fra bilag til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets dagsorden

Sådan ser en visualisering af det foreslåede byggeri ud - man kigger fra M.D. Madsensvej ud mod krydset Frederiksborgvej/Kollerødvej. Illustration fra bilag til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets dagsorden

Forslag: Nybyggeri med 35 lejligheder og erhverv på 'Handelsbank-hjørnet'

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget skal i dag tage stilling til igangsætning af lokalplan

Af
Michael Braunstein

nybyggeri Et projekt med et nybyggeri med cirka 35 lejligheder og et erhvervslejemål til en bank skal i dag, tirsdag, behandles i Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget. Nybyggeriet skal opføres på 'Handelsbank-hjørnet', helt præcist Frederiksborgvej 23-25 i bymidten i Lillerød.

På udvalgets bord ligger to forslag, der begge handler om at sætte gang i arbejdet med en lokalplan, der skal realisere projektet. I 'Forslag 1' opereres der med en byggehøjde på tre etager, og i 'Forslag 2' er byggehøjden to etager - i begge tilfælde er der tale om udnyttet/indrykket tagetage.

Begge forslag rummer desuden denne formulering: 'I udkastet til lokalplan skal der lægges vægt på, at byggeriet opnår en høj arkitektonisk og materialemæssig kvalitet. Og at der etableres beplantning med hjemmehørende arter som afgrænsning af byggeriet ud imod Kollerødvej og Frederiksborgvej.'

Forvaltningen anbefaler 'Forslag 1.'

Lejligheder på 60-110 kvm.

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget behandlede 6. juni 2018 en ansøgning fra ejerne af Frederiksborgvej 23, Frederiksborgvej 25 og Femvej 2 om et nyt byggeri på ejendommene.

Udvalget besluttede, at Forvaltningen skulle gå i dialog med ansøgerne om byggeri på Frederiksborgvej 23 og 25, idet der i forbindelse med lokalplanen skulle arbejdes videre med valg af enten to eller tre etager med udnytte tagetage. Parkeringen på Femvej 2 opretholdes, oplyses det i udvalgets dagsorden.

Ansøgerne har nu indsendt tegninger og beskrivelser af det ønskede byggeri.

Det foretrukne projekt omfatter et samlet etageareal på 3.005 kvm., hvoraf 2.740 kvm. er boliger og 265 kvm. er erhverv. Det svarer til en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på godt 85 pct. for de tre matrikler tilsammen, fremgår det af dagsordenen.

Her kan man også læse, at de fleste af de cirka 35 nye lejligheder bliver 2- eller 3-værelses samt enkelte 4-værelses. Lejlighederne bliver på 60–110 kvm. med et gennemsnit på knapt 80 kvm.

Nybyggeriet ses fra Kollerødvej op mod Frederiksborgvej. Illustration fra bilag til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets dagsorden

Nybyggeriet ses fra Kollerødvej op mod Frederiksborgvej. Illustration fra bilag til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets dagsorden

Alle lejligheder får adgang via indvendige elevatorer og forsynes med private altaner på den sydvendte side. Boligerne henvender sig primært til seniorer, enlige og unge familier, der ønsker en centralt beliggende, mindre bolig.

Et mindre projekt med en bygningshøjde på to etager vil give et boligareal, der er godt 800 kvm. mindre og færre boliger, nemlig 25. Her vil der være en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på godt 62 pct. for de tre matrikler tilsammen.

Vejadgang fra Femvej

Bebyggelsen får vejadgang fra Femvej, som Handelsbanken har det i dag.

I forhold til ansøgernes tidligere indsendte materiale er bygningerne trukket tilbage, så det nye byggeri ikke kommer til at ligge i vejen for eventuelle senere ønsker om udvidelse af vejarealet, kan man læse i dagordenen.

Langs Frederiksborgvej friholdes 1,5 meter til en mulig udvidelse af cykelstien, og langs Kollerødvej friholdes 4,5 meter til en eventuel højresvingsbane og mulig udvidelse af cykelstien, oplyses det.

I ansøgernes fortrukne projekt etableres cirka 50 parkeringspladser, heraf mindst tre handicap-pladser.

Frederiksborgvej 23 og 25 er omfattet af kommuneplanramme LS.C.01 Lillerød Bymidte. Her er den maksimale bebyggelsesprocent 110 pct. og byggehøjden maksimalt 13 meter. Begge krav 'ses at være overholdt', noteres det i sagsfremstillingen.

Det fremhæves blandt andet, at der i Kommuneplan 2017 står, at 'det er byrådets mål at tilstræbe byfortætning i de stationsnære bydele, idet tæt bebyggelse bruger mindre energi og optager mindre plads, og transporten bliver mere energiøkonomisk.'

Sådan ser ejendommen på 'Handelsbank-hjørnet' ud i dag, set fra Kollerødvej op mod Frederiksborgvej. Illustration fra bilag til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets dagsorden

Sådan ser ejendommen på 'Handelsbank-hjørnet' ud i dag, set fra Kollerødvej op mod Frederiksborgvej. Illustration fra bilag til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets dagsorden

Publiceret 27 November 2018 05:15