"Sagen vil sandsynligvis blive behandlet på samme vis som en 'Initiativsag fra et byrådsmedlem'," siger borgmester Karsten Längerich om borgerforslaget vedrørende Fru Lunds Villa.

Längerich om borgerforslag: "Det kommer i byrådet"

"Men initiativet vedrørende Fru Lunds Villa får ikke opsættende virkning," siger borgmesteren

Af
Michael Braunstein

forslag Borgerforslaget om at genoptage sagen om Fru Lunds Villa kommer i byrådet, men det får ikke opsættende virkning.

Det fastslår borgmester Karsten Längerich.

"Jeg vil lægge op til, at borgerforslaget skal på byrådets dagsorden, hvis der kommer mindst 40 underskrifter, selvom sagen er blevet behandlet på tidligere møder," siger borgmesteren og fortsætter:

"Det bliver sjette gang på lidt over et år, at byrådet kommer til at behandle nedrivningen af Fru Lunds Villa. Så det er en meget velovervejet og gennembehandlet beslutning, byrådet har truffet."

"Sagen vil sandsynligvis blive behandlet på samme vis som en 'Initiativsag fra et byrådsmedlem', det vil sige med et meget kort introduktion og herefter afstemning om, hvorvidt den skal oversendes til behandling i fagudvalg eller henlægges. Sagen vil ikke have opsættende virkning, hvilket sagen fra Enhedslisten heller ikke havde."

Karsten Längerich anfører, at årsagen til, at byrådet har truffet beslutning om, at villaen skal nedrives, er et ønske om at reducere kommunens bygningsmasse.

"På musikskolen er elevtallet faldet med 25 pct. i de seneste fem år, samtidig med musikskolen har fået en ny koncertsal og nye øvelokaler. Så selv uden Fru Lunds Villa er antallet af kvadratmeter og rum øget på musikskolen i de seneste år - og altså ikke mindsket," siger borgmesteren.

Ønsker ny behandling

Det nye borgerforslag anmoder om en ny drøftelse af sagen på førstkommende byrådsmøde, og har dette forslag til beslutning:

'Byrådet opfordrer til fornyet behandling af sagen om Fru Lunds Villa i Udvalget for Kultur og Idræt gennem dialog mellem Forvaltningen, Musikskolens bestyrelse og de borgere, der har fremsat forslag til udgiftsneutral bevaring af Fru Lunds Villa.'

Publiceret 27 November 2018 17:35