Sådan ser oplægget til disponering af udearealerne ved Allerød Musikskole ud. Illustration: Thing Brandt Landskab ApS

Sådan ser oplægget til disponering af udearealerne ved Allerød Musikskole ud. Illustration: Thing Brandt Landskab ApS

Musikskolens bestyrelse høres om udearealer

Derefter skal sagen igen behandles i Kultur- og Idrætsudvalget, har udvalget besluttet

Af
Michael Braunstein

plan Kultur- og Idrætsudvalget behandlede 26. november oplægget til disponering af udearealerne ved Allerød Musikskole. Udvalget besluttede at godkende oplægget som grundlag for en høring af Allerød Musikskoles bestyrelse, hvorefter sagen igen skal behandles af udvalget.

Dermed fravalgte udvalget et andet forslag, der lå på bordet og var formuleret sådan:

'Udvalget godkender oplægget til udearealer, som grundlag for en høring af Musikskolens bestyrelse. Forvaltningen bemyndiges herefter til at gennemføre projektet eller et tilrettet evt. mindre projekt inden for det givne budget. Eventuelt overskydende midler tilfalder kassebeholdningen.'

Forslaget om disponering af udearealerne ved musikskolen - den såkaldte 'Helhedsplan' - tager udgangspunkt i beslutningen om, at området ved Fru Lunds Villa fortsat skal være kommunalt ejet, og at Fru Lunds Villa nedrives.

Publiceret 27 November 2018 16:20