'Og nu står vi så med det tredje tilfælde inden for kort tid, hvor I som politikere og forvaltning har mulighed for at vise, at I mener med visionen; nemlig Fru Lunds Villa,' skriver den nye borgergruppe i et høringssvar.

'Og nu står vi så med det tredje tilfælde inden for kort tid, hvor I som politikere og forvaltning har mulighed for at vise, at I mener med visionen; nemlig Fru Lunds Villa,' skriver den nye borgergruppe i et høringssvar.

Ny borgergruppe kritiserer vision

'Den virker jo stendød før den overhovedet er blevet færdig,' skriver borgergruppen i et høringssvar

Af
Michael Braunstein

kritik 'Som borger i Allerød Kommune må man spørge byrådet og forvaltningen, om der egentlig er nogen grund til at arbejde videre med visionen? Den virker jo stendød før den overhovedet er blevet færdig. De gode ord og pejlemærker i visionsoplægget lader jo ikke til at betyde noget. Hvis I ikke reelt har lyst til at arbejde efter visionen, er det så ikke bedre at lade den ligge?'

Sådan skriver en nystartet borgergruppe, Borgergruppen mod nedrivning af Fru Lunds Villa, i et høringssvar i anledning af oplægget til ny vision for Allerød Kommune.

I høringssvaret omtales to af overskrifterne i oplægget til vision, nemlig 'Tæt på hinanden – fordi vi kan mere i fællesskaber' og 'Vi er nysgerrige og lærende – fordi fremtiden kalder på nye løsninger og nye måder at arbejde på.'

'Herunder er der beskrevet nogle pejlemærker som fx betydningen af borgerdeltagelse, det at have innovative mødesteder og det at være nysgerrige og lyttende for at skabe gode fælles løsninger. Det lyder jo rigtig godt, men hverken vedrørende skolesammenlægningerne eller i forhold til Farremose-udbygningen har det på nogen måde været tilfældet,' skriver borgergruppen og fortsætter:

'Og nu står vi så med det tredje tilfælde inden for kort tid, hvor I som politikere og forvaltning har mulighed for at vise, at I mener med visionen; nemlig Fru Lunds Villa.'

'Der er ingen, der er blevet inddraget i beslutningen om at rive den kulturhistoriske bygning ned. Der er ingen, der er blevet spurgt om de ønsker et haveanlæg. Der er en gruppe borgere, der har tilbudt at drive den gratis videre i de næste 3 år med stor besparelse for kommunen til følge. Fru Lunds Villa rummer et legende innovativt fællesskab, som skaber nysgerrighed og dannelse.'

'Alligevel tromler man borgernes ønsker også i denne sag som i de to ovennævnte og kommunikerer, som om vi borgere er irriterende, fordi vi gerne vil have en spændende og god by at leve i. Derfor kære byråd og forvaltning, grib nu chancen, implementer visionen og lad Fru Lunds Villa stå,' skriver borgergruppen.

Publiceret 03 December 2018 16:45