Medlemmer af Allerød Kommunes Handicapråd - formand Finn Petersen ses helt til venstre - sammen med borgmester Karsten Längerich og fra Coding Pirates Allerød Jeppe Axelsen og Stephen Meldal Foged ved prisoverrækkelsen. Foto: Michael Braunstein

Medlemmer af Allerød Kommunes Handicapråd - formand Finn Petersen ses helt til venstre - sammen med borgmester Karsten Längerich og fra Coding Pirates Allerød Jeppe Axelsen og Stephen Meldal Foged ved prisoverrækkelsen. Foto: Michael Braunstein

Coding Pirates fik Allerøds Handicappris 2018

Prisen blev givet for 'piraternes' arbejde med at skabe et udviklende og inkluderende miljø for børn og unge

Af
Michael Braunstein

pris 'Allerød Kommunes Handicapråd vil med denne pris påskønne Coding Pirates Allerøds arbejde. Vi håber, at de vil fortsætte arbejdet med at skabe et udviklende og inkluderende miljø, hvor alle børn og unge kan finde et frirum og udvikle sig socialt sammen med andre - uanset baggrund og evner.'

Med den begrundelse fik Coding Pirates Allerød 3. december Allerød Kommunes Handicappris 2018. Med prisen fulgte 2.500 kroner.

"Et udviklende socialt fællesskab"

Overrækkelsen fandt sted på Allerød Rådhus, hvor formanden for Handicaprådet, Finn Petersen, holdt pristalen.

Han anførte blandt andet, at Coding Pirates Allerød er en forening, der ønsker at udvikle børns teknologiske vovemod ved at fokusere på teknologisk forestillingsevne, opfindsomhed og skaberkraft. Det sker gennem udbredelsen af teknologiske lege-, lære- og væresteder for børn, unge og frivillige.

"Når Coding Pirates Allerød har børn og unge som deres målgruppe, så er det uden at skele til forudsætninger og eventuelle handicaps. Det vigtigste er, at man har lysten og evnerne til at deltage," sagde Finn Petersen og fortsatte:

"Således rummer Coding Pirates Allerød en spændende mulighed for, at børn og unge i kommunen får bedre redskaber til at navigere i en digitaliseret tidsalder og deltage i et udviklende socialt fællesskab med andre børn og unge."

Borgmester Karsten Längerich var tilstede ved prisoverrækkelsen og roste valget af prismodtager.

"I arbejdet med den kommunale vision opererer vi blandt andet med 'fællesskaber', og herunder hvordan vi får alle med. Coding Pirates gør en stort stykke arbejde på det område, hvor der bliver leget viden ind i børnene, og der er en god grund til, at mange lægger mærke til jeres indsats," sagde han.

Danmarks største

Prisen blev modtaget af Jeppe Axelsen og Stephen Meldal Foged på vegne af Coding Pirates Allerød.

"Vi er glade for, at der bliver sat pris på vores arbejde," sagde Jeppe Axelsen, der oplyste, at Coding Pirates Allerød er Danmarks største Coding Pirates-afdeling med 60 børn som medlemmer, ligesom 20-25 frivillige voksne deltager i aktiviteterne.

'Piraterne' er i gang mandag-torsdag på Allerød Bibliotek. Der er i øjeblikket venteliste, men foreningen opfordrer til, at interesserede henvender sig. Læs mere på: codingpirates.dk - eller skriv til allerod@codingpirates.dk.

Coding Pirates

    Formålet er at fremme børn og unges produktive og kreative it-kompetencer via afholdelse af klubaftener.

    Coding Pirates er en non-profit organisation. Som hovednerve i foreningen står en broget skare af IT-professionelle, lærere, programmører, forskere og entreprenører, som alle har det til fælles, at de ser et behov for et tilbud til børn og unge, der vil styrke deres it-kompetencer og kreativitet.

Publiceret 04 December 2018 14:15