Økonomiudvalget besluttede på sit møde 4. december i enighed, at henlægge en sag om udskiftning af Danske Bank. Foto af Danske Banks hovedsæde: Danske Bank

Økonomiudvalget besluttede på sit møde 4. december i enighed, at henlægge en sag om udskiftning af Danske Bank. Foto af Danske Banks hovedsæde: Danske Bank

Udvalg henlægger sag om at udskifte Danske Bank

Et enigt Økonomiudvalg står bag beslutningen

Af
Michael Braunstein

danske bank Økonomiudvalget besluttede på sit møde 4. december i enighed, at henlægge en sag om udskiftning af Danske Bank.

'Et enigt udvalg henlægger sagen, idet der ses på muligheden for at begrænse brugen af leverandører som dømmes for kriminelle handlinger, når indkøbspolitikken opdateres næste gang. Forvaltningen anmodes om at følge sagen og informere Økonomiudvalget, når der er nyt,' lyder beslutningen.

Sagen var rejst af byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten, der havde formuleret sit udspil sådan:

'Danske Bank er blevet afsløret i omfattende kriminelle aktiviteter med hvidvaskning af store summer. Tidligere er Nordea blevet afsløret i omfattende skatteunddragelse. Det mener vi ikke, at Allerøds borgeres penge skal understøtte, så vi ønsker at igangsætte en proces, hvor man afdækker muligheden for at kommunen ophører med de nuværende aktiviteter hos Danske Bank. At vilkår, økonomi og konsekvenser ved et bankskift undersøges.'

Allerøds aktiviteter

I et notat i sagen oplyses det, at Allerød Kommune har følgende aktiviteter i Danske Bank: Kontrakt på løbende bankforretninger, obligationsbeholdning på ca. 75 mio. kr. i Danske Invest og Mobilepay.

'Kommunens bankaftale er grundlæggende baseret på en rammeaftale, som blev udbudt af Allerød Kommune i 2009. Denne aftale ligger til grund for en ny aftale indgået i 2016 på basis af en gennemført markedsundersøgelse. Den nuværende aftale har udløb 31/5-20, med mulighed for forlængelse op til 2x12 måneder,' står der i notatet.

Når det gælder investeringer oplyses det, at 'Allerød Kommune har placeret ca. 75 mio. kr. i investeringsforeninger, der er ingen kapitalforvaltningsaftale med Danske Bank. Investeringerne kan sælges til dagskursen.'

Endelig hedder det om Mobilepay, at en række af kommunens enheder giver mulighed for, at borgere kan anvende Mobilepay ved betalinger, fx i Borgerservice og på biblioteker og kulturhuse, ligesom fritidshjem og skoler benytter MobilePay til salg i forbindelse med arrangementer. 'Mobilepay er et selvstændigt selskab ejet af Danske Bank,' påpeger notatet.

Publiceret 05 December 2018 16:30