Det vurderes, at Fru Lunds Villa kan sælges til ca. 2,1 mio. kr. ved almindeligt frit salg til boligformål og til ca. 1,0 mio. kr. ved salg med en deklaration om bevarelse af bygningen i sin nuværende form/udtryk. Foto: Michael Braunstein

Det vurderes, at Fru Lunds Villa kan sælges til ca. 2,1 mio. kr. ved almindeligt frit salg til boligformål og til ca. 1,0 mio. kr. ved salg med en deklaration om bevarelse af bygningen i sin nuværende form/udtryk. Foto: Michael Braunstein

Fru Lunds Villa: Forventet salgspris på 1 mio. kr.

Der lægges på byrådsmødet 13. december op til, at ejendommen sælges til beboelse eller liberalt erhverv

Af
Michael Braunstein

fru lunds villa 'Ejendommes salgsværdi vurderes at udgøre ca. 2,1 mio. kr. ved almindeligt frit salg til boligformål og til ca. 1,0 mio. kr. ved salg omfattende deklaration om bevarelse af bygningen i sin nuværende form/udtryk. Den reducerede pris ved salg med deklaration om bevarelse skyldes betydelige udgifter til istandsættelse af ejendommen, herunder energitiltag.'

Sådan kan man læse i dagsordenen for Allerød Byråds møde 13. december. Her er Fru Lunds Villa på dagsordenen flere gange, og citat her er hentet fra den sag, der er blevet en realitet, efter at de syv partier bag budgetforliget har besluttet at bevare Fru Lunds Villa.

Partierne vil sælge ejendommen på markedsvilkår med en tinglyst deklaration og fortsat flytte de nuværende aktiviteter ind i andre lokaler på musikskolen. Det oplyses i sagsfremstillingen, at 'villaen tømmes som besluttet for aktivitet per 1. januar 2019, hvor der ikke længere er budget til driftsomkostningerne.'

Beboelse eller liberalt erhverv

I sagen lægges der op til, at Fru Lunds Villa bevares som beboelse eller 'hjemsted for et liberalt erhverv, der vil kunne passe ind i et boligområde.'

Hvis byrådet ønsker at stoppe nedrivningen af Fru Lunds Villa, skal byrådet inden 15. december beslutte, at nedrivningen stoppes, idet modtagelsen af de indhentede bud sker 15. december, oplyses det i dagsordenen.

På et kommende møde skal byrådet anmode om en sag blandt andet om at udbyde ejendommen til salg, påpeges det.

To forslag på bordet

Forvaltningen har lagt to forslag på byrådets bord:

'Forslag 1:

a) Nedrivning af Fru Lunds Villa stoppes. Den resterende del af nedrivningsbevillingen lægges i kassen (ca. 320.000 kr.).

b) På kommende møde fremsættes sag om mulighederne for udbud og salg af ejendommen til boligformål eller liberalt erhverv.

- I forbindelse med et kommende salg tinglyses deklaration indeholdende krav om bevarelse af ejendommens nuværende form/udtryk.

- Som led i sagen udarbejdes ny aftale med beredskabet (Forsvarsministeriet) om sirenemasten.

- I ny sag meddeles der en ny anlægsbevilling til dækning af udgifter i forbindelse med udbud og salg, flytning af strømforsyning evt. fjernelse af asfalt samt flytning af busskur og trappe til Lyngevej. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

- Der igangsættes ny lokalplan med henblik på at etablere bolig og evt. liberalt erhverv i villaen.'

'Forslag 2: At byrådets beslutning af 22. februar 2018 fastholdes.'

Borgmester Karsten Längerich indstiller forslag 1 godkendt af byrådet.

Publiceret 07 December 2018 13:45