Bente og Peter Stauning er chokerede og dybt rystede over budgetforligspartiernes nye beslutning vedrørende Fru Lunds Villa.

Bente og Peter Stauning er chokerede og dybt rystede over budgetforligspartiernes nye beslutning vedrørende Fru Lunds Villa.

"Vi er chokerede og dybt rystede"

Bente og Peter Stauning - der står bag forslaget om at dække driftsudgifterne til Fru Lunds Villa i tre år - reagerer på budgetforligspartiernes nye beslutning

Af
Michael Braunstein

fru lunds villa 'For at udtrykke det mildt: Vi er chokerede og dybt rystede over borgmesterens og budgetforligspartiernes seneste udmelding gennem en pressemeddelelse, hvor det annonceres, at Fru Lunds Villa skal sælges på markedsvilkår og give en økonomisk gevinst til kommunen.'

Sådan skriver Bente og Peter Stauning, der står bag forslaget om at dække driften af Fru Lunds Villa i tre år uden udgifter for Allerød Kommune.

'Vi havde stillet et forslag med tilbud om at dække driftsudgifter i de kommende tre år ved den fortsatte drift af Fru Lunds Villa som basis for Allerød Billedskole - og med forventning om fortsat bevaring af villaen som Billedskole i privat regi uden udgifter eller forpligtelser for Allerød Kommune. Vi har set, hvorledes de nuværende lokaleforhold gav optimale betingelser for børnenes udfoldelser både ved Billedskolens og ved Musikskolens aktiviteter,' skriver Bente og Peter Stauning og fortsætter:

'Med vores tilbud ville vi imødekomme de fremførte ønsker fra borgmester og forligspartier om dels at undgå yderligere udgifter på Fru Lunds Villa og dels at mindske kommunens bygningsansvar gennem 'bygningskomprimering'. På den måde mente vi at have gjort vores forslag helt udgiftsneutralt og at efterkomme alle punkter i budgetforliget.'

'Vi havde ønsket dialog med byrådet og stillede derfor et borgerdrevet forslag til førstkommende byrådsmøde om at behandle sagen videre i Udvalg for Kultur og Idræt, inden endelig beslutning blev taget.'

'Vi mente at have tilbudt dialog, der kunne vise, at borgmester og byråd lytter til kommunens borgere og indbyder til fælles anstrengelser for at give børn og unge de bedst mulige betingelser for en lærerig og udviklende opvækst i Allerød Kommune og samtidig bevare en smuk og markant bygning for fremtiden,' skriver Bente og Peter Stauning.

Parret fik fredag en mail fra kommunen om tilbagekaldelse af meddelelsen 'Borgerdrevet forslag' og vurderer, at det 'formentlig betyder, at punktet er taget af dagsordenen på det kommende byrådsmøde.'

Men i skrivende stund står det borgerdrevne forslag om Fru Lunds Villa på byrådets dagsorden 13. december, som punkt 6. Punkt 5 handler om budgetforligspartiernes nye beslutning - den går ud på, at forligspartierne vil sælges ejendommen på markedsvilkår med en tinglyst deklaration, idet de nuværende aktiviteter i bygningen dog som planlagt skal flyttes til andre lokaler på musikskolen.

Publiceret 07 December 2018 14:45