Fru Lunds Villa bliver bevaret, men også sat til salg - og Billedskolen skal som planlagt flyttes ind i musikskolens lokaler. Det er udgangen på byrådets møde 13. december.

Fru Lunds Villa bliver bevaret, men også sat til salg - og Billedskolen skal som planlagt flyttes ind i musikskolens lokaler. Det er udgangen på byrådets møde 13. december.

20 ud af 21 byrådsmedlemmer: Fru Lunds Villa skal bevares - og sælges

Konservative glæder sig over, at nedrivningen af ejendommen forhindres, men er skuffede og ærgerlige over, at Billedskolen ikke kan blive i villaen

Af
Michael Braunstein

fru lunds Fru Lunds Villa skal ikke rives ned, men skal bevares og sættes til salg, med en tinglyst deklaration med krav om bevarelse af ejendommen i sin nuværende form og med sit nuværende udtryk.

Det besluttede et stort flertal på 20 ud af 21 byrådsmedlemmer på Allerød Byråds møde 13. december.

Det står samtidig klart, at de nuværende aktiviteter i bygningen, nemlig Allerød Musikskoles Billedskole, skal fortsætte i andre lokaler på musikskolen.

Dermed blev en aftale i budgetforligskredsen ført ud i livet. Aftalen forhindrer i sidste øjeblik nedrivningen af Fru Lunds Villa, men bestemmer altså også, at villaen skal sælges, og at Billedskolen skal flytte. Det er desuden en del af aftalen, at der skal foretages en registrering af de bevaringsværdige bygninger i Allerød.

"Tak for engagementet"

I byrådet takkede borgmester Karsten Längerich for det store engagement i sagen, både blandt borgerne og i byrådet.

"De syv partier bag budgetforliget vil bevare Fru Lunds Villa og sælge den med en tinglyst deklaration i respekt overfor de rigtigt mange engagerede borgere. Salget sker også med henblik på at opnå en økonomisk gevinst til kommunen. Billedskolen vil blive flyttet ind på musikskolen som planlagt," sagde borgmesteren.

Glæde - og skuffelse

Den konservative ordfører i sagen, Axel Nielsen, sagde:

"Vi konservative er glade for, at vi sammen med de andre budgetforligspartnere i sidste øjeblik fik bevaret Fru Lunds kulturhistoriske bygning i stedet for nedrivningen af denne. Vi er dog samtidigt skuffede og ærgerlige over, at der ikke også kunne skabes enighed i forligsgruppen omkring integreringen af Billedskolen i bygningen."

"Vi håber, at Fru Lunds bygning ikke står tom længe, så de kreative kræfter omkring musikskolen får de sidste kultur ben på plads, så den kreative performance del med dans, drama, musik, billedkunst og sang kan forenes. Husk: Kultur og idræt er med til at skabe både livskvalitet og fællesskab."

Axel Nielsen bemærkede, at han havde tænkt over nogle ord, som den konservative gruppeformand, Jørgen Johansen, havde sagt til ham:

"Axel, du går altid efter at vinde, du skal lære, at en 2. plads også kan være ok. Underforstået: Du kan ikke få alt."

"Som sagt synes vi konservative ikke, at det er den perfekte løsning, men vi er med i en samlet budgetforligsaftale, så vi står ved aftalen og stemmer for forslaget," sagde Axel Nielsen.

Undren hos Enhedslisten

Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten, stemte imod.

"Det er rigtigt fint, at villaen bevares, og at der nu skal laves en registrering af de bevaringsværdige bygninger i Allerød. Men det undrer mig, at ejendommen skal sælges - jeg kan ikke huske ret mange borgere, der har efterlyst et salg som en løsning. Derimod er der borgere, der vil drive villaen videre, hvilket er indeholdt i næste punkt på dagsordenen," sagde han og fortsatte:

"Dét som borgerne vil, gør man ikke, men noget helt tredie, som ingen borgere rigtigt vil. Det undrer mig, og jeg stemmer derfor imod. Efter min mening burde borgerforslaget i sagen realitetsbehandles."

Borgerforslag sendt i udvalg

Borgerforslaget om Fru Lunds Villa besluttede byrådet i enighed at sende til behandling i Økonomiudvalget. Forslaget blev støttet af cirka 95 underskrifter og anmodede om fornyet drøftelse af sagen, 'idet vi mener, at byrådets beslutning i sagen ved behandlingen af budget for 2019-2026 er taget på et ufuldstændigt og muligvis ukorrekt grundlag.'

Borgerforslaget sluttede med dette forslag til beslutning: 'Byrådet opfordrer til fornyet behandling af sagen om Fru Lunds Villa i Udvalget for Kultur og Idræt gennem dialog mellem Forvaltningen, musikskolens bestyrelse og de borgere, der har fremsat forslag til udgiftsneutral bevaring af Fru Lunds Villa.'

Borgmester Karsten Längerich understregede ved behandlingen af punktet i byrådet:

"Byrådet har fået grundig information fra Forvaltningen i sagen, og medlemmerne har kunnet stille - og har stillet - mange spørgsmål. Et flertal har nu besluttet at bevare, men også sælge ejendommen, og salget giver også borgergrupper mulighed for at overtage villaen."

Det besluttede byrådet

Det forslag, byrådsflertallet stemte igennem, lyder i sin helhed sådan:

'Nedrivning af Fru Lunds Villa stoppes. Den resterende del af nedrivningsbevillingen lægges i kassen (ca. 320.000 kr.).

På kommende møde fremsættes sag om mulighederne for udbud og salg af ejendommen til boligformål eller liberalt erhverv.

I forbindelse med et kommende salg tinglyses deklaration indeholdende krav om bevarelse af ejendommens nuværende form/udtryk.

Som led i sagen udarbejdes ny aftale med beredskabet (Forsvarsministeriet) om sirenemasten.

I ny sag meddeles der en ny anlægsbevilling til dækning af udgifter i forbindelse med udbud og salg, flytning af strømforsyning evt. fjernelse af asfalt samt flytning af busskur og trappe til Lyngevej. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Der igangsættes ny lokalplan med henblik på at etablere bolig og evt. liberalt erhverv i villaen.

Publiceret 13 December 2018 22:34