Sådan så det ud, da uglekassen blev sat op ved Lynge. Foto: Allerød Fuglegruppe

Sådan så det ud, da uglekassen blev sat op ved Lynge. Foto: Allerød Fuglegruppe

Julegave til natuglen: Kasse sat op ved Lynge

Allerød Fuglegruppe opfordrer Allerød Kommune til at opsætte ugle- og tårnfalkekasser, ikke mindst som et led i rottebekæmpelsen

Af
Michael Braunstein

ugler 11. december uddelte Allerød Fuglegruppe - der er en såkaldt caretaker-gruppe under Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland - en julegave til natuglen: Gruppen satte en natuglekasse op hos Karen Svane og Svend Melby, der bor på en lille landejendom udenfor Lynge.

Kassen er doneret af den kendte ornitolog Johannes Bang, der har stået for opsætning af et stort antal ugle- og tårnfalkekasser i Fredensborg og Gribskov kommuner.

Natuglen bygger helst sin rede i hule træer i løvskove, men på grund af intensiv skovdrift har den i stigende grad måttet tage til takke med forladte rovfuglereder eller opsatte kasser, oplyser Allerød Fuglegruppe.

Fanger mus og rotter

Vejdirektoratet har valgt at sætte 30 redekasser op på ti jyske og fynske rastepladser langs motorvejen mellem Aarhus og Odense, fordi natuglen foruden mus også fanger rotter. Rotter er et stort problem på rastepladserne, især om sommeren, hvor masser af bilister holder ind og spiser deres medbragte mad, men også efterlader madrester på jorden omkring borde og bænke, anfører fuglegruppen.

Gruppen oplyser, at en natugle sagtens kan æde tre styk mus eller rotte om dagen, og hvis en kasse bliver beboet og bolig for en familie på to voksne og tre-fire unger, kan der sammenlagt blive fortæret anseelige mængder gnavere i ynglesæsonen, for slet ikke at tale om på årsbasis.

'Dog er det vigtigt at stoppe med al udlægning af gift, da man ellers risikerer at slå uglerne ihjel, når de fanger de forgiftede rotter eller mus,' understreger fuglegruppen.

Opfordring til Allerød Kommune

'Det bliver spændende at se, om kassen hos Karen og Svend bliver beboet i de kommende måneder. Natuglen begynder allerede i januar at lede efter en egnet redeplads, og her vil den få gode betingelser med udsigt til de åbne arealer i Kedelsø ådalen,' lyder det fra Allerød Fuglegruppe, der har en opfordring til Allerød Kommune:

'Vil vil opfordre Allerød Kommune til at følge de gode eksempler og i lighed med Fredensborg, Gribskov og en række andre kommuner at opsætte ugle- og tårnfalkekasser på kommunens arealer. Dels vil et sådant projekt være med til forbedre biodiversiteten – den biologiske mangfoldighed, som kommunen jo har lavet en skriftlig strategi for i maj 2017 - og dels vil det være et forsøg værd at finde et alternativ i bekæmpelsen af den stigende og bekostelige rotteplage.'

Fakta om natuglen

  Natuglen er den mest almindelige ugleart i Danmark.

  De fleste danskere har ganske givet hørt dens stemme på et tidspunkt.

  Natuglen tuder særligt flittigt i vintermånederne, men den kan høres året rundt.

  Den er mest knyttet til løvskov, hvorfor den i Danmark er talrigest i den østlige del af landet.

  Bestanden blev i 2011 skønnet til 3.100 ynglepar.

  Natuglen har bredt sig mod vest i Danmark, blandt andet på grund af opsætning af redekasser.

  Der er sat mindst 1.000 redekasser op til natugler i Jylland og på Fyn.

Kilde: Allerød Fuglegruppe

Publiceret 14 December 2018 05:18