Samspillet mellem naturen og litteraturen være med til at hjælpe folk tilbage til hverdagslivet igen efter et længevarende sygdomsforløb, mener litteraturformidler Lise Falck Hansen fra Allerød Bibliotek. Temafoto: Allerød Bibliotek

Samspillet mellem naturen og litteraturen være med til at hjælpe folk tilbage til hverdagslivet igen efter et længevarende sygdomsforløb, mener litteraturformidler Lise Falck Hansen fra Allerød Bibliotek. Temafoto: Allerød Bibliotek

Natur og højtlæsning kan være en hjælp for langtidssygmeldte

Det er konklusionen på et projekt, som Allerød Bibliotek og Forebyggelsesenheden har gennemført for borgere, der er på vej ud af stress og længerevarende sygdom

hjælp Kan natur og højtlæsning hjælpe dig tilbage til hverdagen efter længerevarende sygdom? Det kan det, hvis man spørger Lise Falck Hansen, der er litteraturformidler på Allerød Bibliotek.

Lise Falck Hansen har dette efterår kørt et hold for borgere, der er på vej ud af stress og længerevarende sygdom, hvor natur og højtlæsning har været i fokus.

"Vi bruger naturen som redskab til fordybelse. Naturen hjælper os til at finde ro og nærvær, så vi er mere parate til at lytte, når der læses op. Litteraturen viser os andres liv og giver grobund for samtale om vores eget. På den måde kan samspillet mellem naturen og litteraturen være med til at hjælpe folk tilbage til hverdagslivet igen efter et længevarende sygdomsforløb," siger Lise Falck Hansen.

Nærvær i nuet

For deltagerne på holdet har det været vigtigt at kunne opleve ro og fordybelse, og det har både naturen og litteraturen formået at kunne give.

"Der er både roen ude i granskoven og lyset i bøgeskoven. Det er alle aspekter af skoven, der giver jordforbindelse. Følelsen af at være ude i noget, som bare er. Den der væren, som vi måske ikke er så gode til. Den bliver vi mindet om, når vi går ude i skoven," fortæller Kirsten, der har deltaget på holdet, i en pressemeddelelse.

Stella, der også har været med på holdet, er enig og oplever samtidig, hvordan holdet giver hende mere energi i hverdagen:

"Når jeg kommer hjem, føler jeg mig let og har overskud. De ting, som jeg i dagligdagen normalt ikke kan overskue, bliver pludselig overkommelige. Efter at have mødtes med gruppen er der ingen grænser for, hvad jeg kan udrette. Selv min kollega siger også, når jeg kommer på arbejde dagen efter, at han tydeligt kan mærke mit overskud. Det er ret vildt."

Et af de vigtigste elementer på holdet har netop været fokus på tilstedeværelsen i nuet. Gruppen har mødtes en gang om ugen og først gået en tur i skoven, med både 'stillegang' og forskellige nærværs- og opmærksomhedsøvelser. Derefter er turen gået tilbage til biblioteket, hvor Lise Falck Hansen har læst forskellige historier højt.

"For mennesker med psykisk sårbarhed, stress eller depression kan både naturen og højtlæsningen være med til at give et pusterum. Det kan give dem mulighed for ro og fordybelse og samtidig skabe en fælles oplevelse blandt deltagerne, som styrker det sociale fællesskab," siger Lise Falck Hansen.

Fællesskab i litteraturen

For mange på holdet har det været nyt at skulle få læst historier højt. Lise Falck Hansen har benyttet sig af metoden 'guidet fælleslæsning', hvor alle sidder med teksten, mens den bliver læst op. På den måde bliver der mulighed for at dele den umiddelbare undren eller begejstring, der opstår, når man læser en tekst for første gang. Der er ikke noget rigtigt eller forkert svar. Alt, hvad teksten får én til at tænke på eller føle, er relevant, påpeges det.

For Stella har netop det været et vigtigt element for deltagelse på holdet. Hun ville være sikker på, at det ikke var ligesom i dansktimerne, hvor der kun var én korrekt måde at forstå og analysere teksten.

"Jeg var lidt bekymret første gang. Det var vigtigt for mig, at det ikke var færdige løsninger. Jeg har brugt meget energi i folkeskolen på at diskutere med dansklæreren, om det nu var den rigtige fortolkning, men heldigvis er det ikke sådan på holdet. Det er fuldstændig op til os alle sammen, hvad vi får ud af det. Det kan være alle mulige lag. Det kan bare være den konkrete historie, men måske får den os også til at tænke på noget andet. Og det synes jeg, er rigtig godt," siger Stella.

Fælleslæsning kan noget særligt

Ifølge Lise Falck Hansen kan fælleslæsning noget ganske særligt. Det kan hjælpe os til at snakke om og være åbne om de udfordringer, vi har i hverdagen.

"Når man hører og læser historier sammen, får man nogle fælles oplevelser. De kan hjælpe dig med at snakke om noget, der måske er hårdt. Hvis du eksempelvis læser en tekst om sorg, kan de associationer, du får fra teksten, gøre det nemmere for dig at fortælle om dine egne oplevelser," anfører Lise Falck Hansen.

Deltagerne på holdet, der i alt består af 17 mænd og kvinder mellem 35-75 år, kan godt nikke genkendende til, hvor vigtigt det sociale fællesskab i gruppen er. For Stella har det betydet, at hun har kunnet dele ting om sit sygdomsforløb, som det er svært at snakke med familien om.

"For mig er det rart med fællesskabet, fordi jeg kan sige nogle ting her, som jeg ikke kan derhjemme. Her kan jeg snakke om det, der er hårdt for mig lige nu. Min familie kan godt have det svært med, at jeg er syg, og derfor er det rart at have nogle at snakke med det om her," siger Stella.

Sygdom er ikke altid synlig, og det kan gøre det svært for nære familiemedlemmer at forstå de udfordringer, som personen går igennem. Derfor er disse fællesskaber så vigtige ifølge Kirsten fra holdet.

"Når man ser på os, tænker man ikke over, at det er folk der er syge eller stressramte. Der er ikke nogle, der klynker. Det har været rigtig livsbekræftende at finde ud af, at folk gerne vil det her og kommer igen og igen," udtaler Kirsten i pressemeddelelsen.

Holdet har været et samarbejde mellem Allerød Bibliotek og Forebyggelsesenheden i Allerød Kommune. Allerød Bibliotek håber at kunne fortsætte holdene i det nye år, så endnu flere borgere ramt af længerevarende sygdom kan få gavn af tilbuddet.

Publiceret 17 December 2018 05:30