Venstres byrådsgruppe gør status efter det første år i denne byrådsperiode - et år med Venstres Karsten Längerich i borgmesterstolen.

Venstres byrådsgruppe gør status efter det første år i denne byrådsperiode - et år med Venstres Karsten Längerich i borgmesterstolen.

Venstre: 'Tak for et godt og livligt 2018'

Året har som det første i denne byrådsperiode været lærerigt og intenst, konstaterer partiet i et tilbageblik

status 'Tak til alle for et godt og livligt 2018. Herefter ser vi frem mod 2019, hvor Allerøds udvikling og trivsel ligger os på sinde. Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.'

Sådan skriver Venstres byrådsgruppe - Lisbeth Skov, Lone Hansen, Karsten Längerich, Esben Buchwald og Olav B. Christensen - i et tilbageblik på det politiske arbejde i 2018.

'Året 2018 har som det første i denne byrådsperiode været lærerigt og intenst. Venstre går ind for et levende demokrati. Vi bliver lokalpolitisk ofte udfordret af engagerede borgere, der har ønsker, synspunkter eller stiller spørgsmål ved kvaliteten af beslutningerne. Vi behøver vel ikke nævne andet end Farremosen, Fru Lunds Villa eller nærheden til motorvejen som eksempler,' skriver Venstre i tilbageblikket og fortsætter:

'Ytringsfriheden, som vi priser, bliver flittigt brugt af mange borgere. Lokalpolitik er ikke en videnskab, men en øvelse og til stadighed en prøvelse på at balancere mellem helhed og enkeltsager, politik og forvaltning, hensyntagen og ligestilling, lovgivning og hvad man kunne ønske sig samt mellem indtægter og udgifter.'

'Vækststrategien ser ud til at lykkes'

Venstres byrådsgruppe konstaterer, at Allerød tiltrækker mange borgere, og at indbyggertallet fortsat vokser med cirka 1 pct. gennemsnitligt pr. år.

'Især i Blovstrød-området betyder udbygningen en kraftig tilflytning i disse år. For at kunne rumme de mange dejlige børn udvikles Blovstrød Børneby med to nye institutioner. Vedvarende udvikling og tilpasning af kommunen er lettere i vækst end i stagnation, og derfor er det glædeligt, at vækststrategien ser ud til at lykkes,' skriver V-gruppen og fortsætter:

'Lynge har fornøjelsen af en færdiggjort Hillerødvej. Nye petanquebaner er indviet, og der opføres et nyt spejderhus. På Baunevænget, som området hedder fremover, hvor banerne og spejderhuset lå, er der nu med en frisk lokalplan gjort klar til en bebyggelse af fine nye boliger. Gladgården har fået et løft, og bussen til Hillerød er startet til glæde for især de unge.'

'I Lillerød vil vi fremhæve, at Byforum er etableret, og vores City Manager sprøjter ideer ud til mere liv i Bymidten. Udviklingen af bymidten er på tegnebrættet, og det kommende resultat vil blive indarbejdet i den kommende Kommuneplan og det efterfølgende lokalplanarbejde.'

'Tak for engagementet'

I 2018 har byrådet også været leder af visionsprocessen, hvor rigtig, rigtig mange borgere har været engagerede, påpeger V-gruppen og fortsætter:

'Tusinde tak til alle jer, der har bidraget med ideer, forslag og synspunkter til udformningen af visionen for Allerød år 2031. Byrådet gør i øjeblikket klar til at vedtage visionen i starten af 2019.'

'På tværs af byområderne og for hele kommunen er der i 2019-budgettet skabt forbedringer af kernevelfærden og valgmulighederne er øget. Der kommer skovbørnehaver og dagplejen styrkes, hvilket foruden at øge kapaciteten er en brik mere i tilbudspaletten. Pengene følger barnet-princippet er udvidet, så forældre efter barselsperioden nu kan passe egne børn op til børnehavealderen med tilskud fra kommunen. Der bliver en PC til hvert skolebarn fra 4. klasse. Der investeres fortsat i læringsmiljøerne for at give skolebørnene de bedste muligheder for trivsel og læring.'

'Klippekortet, som er blevet populært blandt mange hjemmeboende, der modtager hjemmepleje og blandt plejehjemsbeboerne er fastholdt, selvom tilskuddet fra staten er bortfaldet. Opførelsen af demensplejecentret ved Skovvang skal føre frem til en indvielse i første halvår 2020, og vi har allerede ude i horisonten afsat penge til endnu et plejecenter for at imødekomme den stigende efterspørgsel, som kan aflæses i prognoserne. For at følge med tiden er der fokus på velfærdsteknologi og en ældrestrategi er i støbeskeen for at sikre, at vores initiativer på ældreområdet har det rigtige perspektiv.'

mik.

Publiceret 19 December 2018 07:20