Temafoto.

Temafoto.

Forslag om vielser godkendt i byrådet

Generel tilladelse givet til, at andre kommuner fremover må foretage vielser i Allerød

Der gives generel tilladelse til, at alle kommuner må foretage vielser indenfor Allerøds kommunegrænser. Det har Allerød Byråd besluttet.

Siden en ændring i ægteskabsloven i 2014 har det været muligt for andre kommuner at foretage vielser indenfor Allerøds kommunegrænser. I Allerød Kommune er dette hidtil sket ved, at der er udstedt bemyndigelser fra sag til sag.

Det er imidlertid Forvaltningens vurdering, at det vil være en administrativ forenkling, at der gives en generel tilladelse til, at andre kommuner må foretage vielser indenfor Allerød Kommunes grænser.

Den generelle tilladelse gælder for borgerlige vielser, der foretages i naturen, i private haver, privatadresser og lignende i Allerød Kommune, men gælder ikke for borgerlige vielser på Allerød Kommunes rådhus.

mik.

Publiceret 31 December 2018 15:15