Da Allerød Nyt besøgte Blovstrød Skole, var to klasser fra 5. årgang på besøg ved en bålhytte i skoven i Tokkekøb Hegn. Under overskriften 'Vinterskoven' blev der skrevet og oplæst digte, lavet mad og udført undersøgelser i naturen, så der var undervisning i i hvert fald idræt, natur, dansk og madkundskab. Foto: Michael Braunstein

Da Allerød Nyt besøgte Blovstrød Skole, var to klasser fra 5. årgang på besøg ved en bålhytte i skoven i Tokkekøb Hegn. Under overskriften 'Vinterskoven' blev der skrevet og oplæst digte, lavet mad og udført undersøgelser i naturen, så der var undervisning i i hvert fald idræt, natur, dansk og madkundskab. Foto: Michael Braunstein

Elever om forsøg på Blovstrød Skole: "En anderledes og sjov måde at gå i skole på"

I et halvt år har skoleelever i Blovstrød haft en fast ugentlig udeskole-dag - og de håber, at det fortsætter

Af
Michael Braunstein

udeskole "Det er en anderledes og sjov måde at gå i skole på i forhold til bare at sidde i klassen. Vi lærer noget andet ved at se tingene i virkeligheden."

"Det er sjovt. Vi lærer måske det samme, men det er mere spændende på den her måde. Besøger vi eksempelvis et museum, får vi et helt andet forhold til historien end ved at se det på et smartboard."

De to udtalelser kommer fra Liv, 11 år, og Oscar, 11 år. De går begge i 5.b på Blovstrød Skole, hvor de er medlem af elevrådet, og dét de taler om er skolens forsøg med såkaldt 'udeskole'. Et initiativ, som de i enighed har denne holdning til:

"Det bør helt sikkert fortsætte."

Væk fra klasserummet

Blovstrød Skole har i et halvt år på forsøgsbasis arbejdet med udeskole, hvor eleverne på 3., 4. og 5. årgang har haft en fast ugentlig udeskole-dag. Det kan betyde, at flere klasser på en årgang er sammen, eller at eleverne på flere årgange deltager.

"Udeskole skal forstås som undervisning, hvor en del af undervisningen er rykket ud af klasserummet. Det kan være alle steder, ikke nødvendigvis udenfor, men væk fra klasselokalerne," forklarer skoleleder Anna Recinella og fortsætter:

"Når man har udeskole-dag, er det normale skema ryddet, og i udeskolen er flere fag flettet sammen, for aktiviteterne er planlagt på forhånd i form af forskellige projekter. På en sådan dag kan man eksempelvis sagtens arbejde med både natur/teknologi, dansk og idræt."

"Eleverne forbereder sig til det udvalgte projekt, de undersøger emnet, og de bearbejder resultatet. Det skete eksempelvis da udeskolen satte sig for, at nu skulle eleverne lære deres kommune bedre at kende, hvorfor de besøgte blandt andet rådhuset, brandstationen og Blovstrød Banen."

En god variation

Udeskoledagene er en god variation i skoledagen i forhold til de mange timer der normalt ligger inde i klasserummet, påpeger Anna Recinella.

"Vi har i dette skoleår lagt syv lektioner om ugen ud som udeskole. Det giver ikke bare variation, men også en projektorienteret undervisning, hvor der er sammenhæng mellem teori og virkelighed. Derudover er der god energi hos eleverne og de lærer børn fra andre klasser at kende."

Anna Recinella fortsætter:

"Og så spejler udeskolen fint den måde, de arbejder på i gymnasiet - og det arbejdsmarked, der venter senere, hvor der er brug for at kunne kombinere forskellig viden."

"Udeskolen har som nævnt kørt i et halvt år som forsøg, og både elever, lærere, forældre og pædagoger kommer med meget positive tilbagemeldinger: Børnene har omtalt udeskole-dagen som den bedste dag på ugen, hvor viden kan afprøves i praksis på en sjov og anderledes måde, og lærerne får mulighed for at se børnene fra andre sider. Jeg tænker, at udeskolen på Blovstrød Skole er kommet for at blive - selvom det dog ikke er endeligt besluttet endnu."

Foto: Michael Braunstein

Foto: Michael Braunstein

Publiceret 15 January 2019 05:30