Et flertal af politikerne i Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har besluttet, at vejlukningen ved Lyngevej og Søparken skal gøres permanent.

Et flertal af politikerne i Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har besluttet, at vejlukningen ved Lyngevej og Søparken skal gøres permanent.

Søparken ved Lyngevej lukkes permanent

Lukning af Søparken ved Lyngevej har bevist sit værd i en længere prøveperiode, mener udvalgsflertal

Af
Anne Lønstrup

Vejlukning I sommer blev krydset mellem Lyngevej og Søparken på forsøgsbasis lukket ved én ud af fire veje.

Det skete på baggrund af, at der gennem årene var sket flere uheld i krydset mellem Lyngevej og Søparken, og samtidig havde kommunen modtaget mange henvendelser fra borgere, der følte sig utrygge som trafikanter i krydset.

Nu har et flertal af politikerne i Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttet, at vejlukningen bliver permanent, sådan at det tidligere firbenede kryds bliver et trebenet kryds. Den vej, der er blevet lukket, er Søparken Vest.

Helt præcist gik flertallet ind for, at vejlukningen gøres permanent med plantning af træer, ligesom der skal suppleres med en række mindre tiltag til forbedring af trafiksikkerheden. Udgifterne på anslået 75.000 kr. anbefales afholdt over Trafikpuljen 2019.

39 henvendelser

For at få tilbagemeldinger fra trafikanter, der dagligt færdes i krydset, har kommunen skrevet til grundejerforeninger i området samt til Kratbjergskolen med opfordring om at dele oplevelser og synspunkter om vejlukningen.

Det har giver 39 henvendelser, hvoraf mange indeholder forslag til andre løsninger end en vejlukning. Blandt andet er et signalreguleret kryds eller en rundkørsel blevet foreslået.

”Der er jo kommet flere borgerforslag, som går i forskellige retninger – bl.a. om en rundkørsel. Men det er en relativt dyr løsning og effekten er ikke meget større end det, vi har valgt. Hvor prisforskellen var fem mio. kr. versus 75.000 kr.,” siger udvalgsformand Miki Dam Larsen, Socialdemokratiet. Han fortsætter:

”For mig var det en afvejning af på den ene side at finde en effektiv løsning og på den anden en vis balance mellem pris og effekt.”

Uendelige analyser

Miki Dam Larsen, Socialdemokratiet, Lisbeth Skov, Venstre, og Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten, stemte for lukningen. Imod stemte Martin Wolffbrandt, Konservative, da han ønsker, at der foretages en nærmere analyse af, om en rundkørsel eller en lysregulering med fordel kan etableres i stedet for.

Ifølge Miki Dam Larsen gik uenigheden i udvalget ikke så meget på, om lukningen var en god løsning eller ej.

"Det handlede snarere om, hvorvidt man ved at analysere videre på sagen kunne finde bedre løsninger. Min holdning er, at man også kan komme til at analysere i det uendelige. Jeg synes, at sagen var moden til at vi kunne tage en beslutning,” siger han.

Publiceret 22 January 2019 05:30