Sådan ser en visualisering af det foreslåede byggeri ud - man kigger fra M.D. Madsensvej ud mod krydset Frederiksborgvej/Kollerødvej. Illustration fra bilag til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets dagsorden

Sådan ser en visualisering af det foreslåede byggeri ud - man kigger fra M.D. Madsensvej ud mod krydset Frederiksborgvej/Kollerødvej. Illustration fra bilag til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets dagsorden

Stort boligbyggeri på Frederiksborgvej 23-25 skudt til hjørne

Politikerne i Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget vil se en helhedsplan for bymidten, før de tager stilling til nyt byggeri på Frederiksborg ved 23 og 25

Af
Anne Lønstrup

Afventer helhedsplan Før ejerne af Frederiksborgvej 23 og 25 kan komme videre med deres planer om at bygge et nyt boligkompleks med mindre boliger primært til seniorer, enlige og unge familier, skal der laves en ny lokalplan. Den bliver imidlertid tidligst igangsat til sommer.

På sit møde 15. januar besluttede Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget nemlig endnu engang at udskyde sagen. Denne gang til sommer, når helhedsplanen for bymidten er vedtaget af byrådet.

I november blev sagen udskudt til efter, at byrådet havde holdt kick-off workshop om en helhedsplan for bymidten.

”Det er vigtigt, at vi har blik for helheden, inden vi giver forskellige tilladelser. Vi har valgt at afvente helhedsplanen for bymidten, som kommer her til sommer, fordi den bliver definerende for, hvordan vi vil arbejde med bymidten,” siger formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, Miki Dam Larsen (S).

Byggeri på grænsen

Beliggenheden på Frederiksborgvej er ifølge Miki Dam Larsen på grænsen af bymidten.

”Spørgsmålet er, hvor stor og markant en sådan bygning må være i forhold til bymidten. Vi er enige om, at der skal ske en fortætning i bymidten, men spørgsmålet er i hvilke zoner, og hvor er grænserne skal gå. Man kan også tale for en trinvis nedskalering af bygningerne fra bymidten og ud, og bygningen her ligger lige på grænsen,” siger han.

Stor efterspørgsel

Det projekt, som en ny lokalplan i givet fald skal bane vejen for, er et nybyggeri med 35 lejligheder og erhverv på 'Handelsbank-hjørnet' på Frederiksborgvej 23-25 i Lillerød.

Der er indsendt to forslag. Det ene opererer med en byggehøjde på tre etager, i det andet er byggehøjden to etager - i begge tilfælde er der tale om udnyttet/indrykket tagetage. Ansøgerne skriver bl.a. at, "I udkastet til lokalplan skal der lægges vægt på, at byggeriet opnår en høj arkitektonisk og materialemæssig kvalitet."

Ifølge Miki Dam Larsen har Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget kigget ”meget nysgerrigt og konstruktivt på forslagene.”

”Der er ingen tvivl om, at dette forslag til nybyggeri indeholder en type beboelse, som der er stor efterspørgsel på i kommunen, og som mange borgere kunne have interesse i,” siger han om lejlighederne.

Fakta

Byggeprojektet på Frederiksborgvej 23-25 omfatter ca. 35 nye lejligheder og et erhvervslejemål (bank).

De fleste lejligheder bliver 2- eller 3-værelses (enkelte 4-værelses). Lejlighederne bliver 60–110 m2.

Alle lejligheder får adgang via indvendige elevatorer og får private altaner på den sydvendte side af bygningerne.

Boligerne henvender sig primært til seniorer, enlige og unge familier, der ønsker en centralt beliggende, mindre bolig.

Publiceret 24 January 2019 14:30