I Vestforbrændings Wastelab lærte eleverne ved forsøg om processerne fra affald til energi. Pressefoto

I Vestforbrændings Wastelab lærte eleverne ved forsøg om processerne fra affald til energi. Pressefoto

Elever blev klogere på vejen fra affald til energi

Fysikhold fra Allerød Gymnasium besøgte Vestforbrændings Wastelab

uddannelse 1n-fysikholdet fra Allerød Gymnasium besøgte torsdag 17. januar Vestforbrændingen i Glostrup for at studere, hvordan affald håndteres.

Klassen har tidligere været på værket i december og få en rundvisning, så dette besøg var målrettet Vestforbrændingens skolelaboratorium WasteLab, hvor eleverne lavede en række fysik- og kemi-forsøg, der belyser væsentlige delprocesser, når affald forbrændes og bliver omsat til energi.

Forsøgene viste, hvordan et kraftværk virker med kedel, damptryk, generator og fjernvarme, hvilket affald der kan brænde, hvordan røg renses for svovl, hvordan spildevand renses for tungmetaller, og endelig hvordan tungmetaller udskilles fra slagge.

Besøget blev afrundet med, at Vestforbrændingens formidlingskonsulent Anna Damstedt Glæsner besvarede klassens spørgsmål om miljøpolitik og bæredygtig energiproduktion.

Importerer affald

Her blev der blandt andet spurgt til, hvordan det kan være, at Vestforbrændingen ikke aftager skrald fra eksempelvis Allerød kommune, men derimod importerer skrald fra England til forbrænding.

jesl

Publiceret 30 January 2019 08:30