Det nye opgaveudvalg er godt i gang med arbejdet. Foto: Allerød Kommune

Det nye opgaveudvalg er godt i gang med arbejdet. Foto: Allerød Kommune

Nyt udvalg skal omsætte verdensmål til lokal virkelighed

"Vi er kommet rigtigt godt fra start," siger Merete Them Kjølholm, der sidder i spidsen for udvalget

udvalg I Allerød Kommune har et nyt opgaveudvalg set dagens lys. Opgaven, som udvalget skal løse, går ud på at hjælpe Allerød Byråd med at omsætte FN's verdensmål i Allerød til lokal virkelighed. Det skal ske ved at komme med anbefalinger til, hvordan kommunen skal arbejde med de globale mål for bæredygtig udvikling.

I spidsen for udvalget sidder det radikale byrådsmedlem Merete Them Kjølholm:

"Vi er kommet rigtigt godt fra start med arbejdet, og vi har kvalificerede og spændende diskussioner. Vi er startet godt op og arbejder med at give FN's verdensmål mening i en lokal Allerød-kontekst."

Eksperter og foreninger med på råd

Verdensmålene, som blev vedtaget i 2015, består af 17 konkrete og globale mål, der forpligter alle FN's 193 medlemslande til i fællesskab at løse klodens udfordringer og blive en mere bæredygtig verden.

I arbejdet med at lægge en strategi for en mere bæredygtighed kommune, har byrådet besluttet at bede foreninger fra Allerød og en række eksperter om hjælp ved at blive medlemmer af opgaveudvalget.

Ud over eksperter og foreninger, der blandt andet tæller Danmarks Naturfredningsforening, Carbon 20 Rådet i Allerød, Allerød Gymnasium, tænketanken Concito, repræsentanter fra Teknologirådet og Naturstyrelsen er fem byrådsrepræsentanter medlemmer af udvalget.

"Verdensmålene sender et tydeligt budskab om, at verdens udfordringer skal løses i fællesskab. De fokuserer på bæredygtighed i et socialt, økonomisk og miljømæssigt perspektiv. Målene har relevans globalt og lokalt - og også i Allerød. Derfor er verdensmålene inddraget i kommunens kommende Vision 2031: Tæt på hinanden- tæt på naturen, der handler om bæredygtighed, fællesskaber, nysgerrighed og læring," siger Merete Them Kjølholm i en pressemeddelelse.

Hun tilføjer:

"Udvalgets opgave er i første omgang at udarbejde anbefalinger til, hvilke mål, indsatsområder og initiativer Allerød Kommune skal fokusere på at få indarbejdet i den kommende planstrategi for kommunen."

Senere på året skal udvalget komme med anbefalinger til en konkret strategi for kommunens miljø-, energi- og naturområde.

Paragraf 17, stk. 4-udvalg

Det nedsatte udvalg er et opgaveudvalg – et såkaldt paragraf 17. stk. 4-udvalg - som byrådet har mulighed for at nedsætte.

Ved at nedsætte et opgaveudvalg kan byrådet invitere borgere, foreninger eksperter og øvrige interessenter ind til at løse en bestemt opgave i fællesskab med politikkerne.

Her er medlemmerne af opgaveudvalget om FN's verdensmål:

Merete Them Kjølholm, Allerød Byråd. Bettina Hauge, S, Allerød Byråd. Lisbeth Skov, V, Allerød Byråd. Miki Dam Larsen, S, Allerød Byråd. Axel Nielsen, K, Allerød Byråd.

Lars Johnsson, Rådet for Bæredygtig Udvikling. Marianne Thorsøe, Foreningen Den Grønne Guide. Alberte Nissen, Allerød Gymnasiums elevråd. Søren Holst Pedersen, Carbon20 udviklingsråd. Phillip Hartmann, Gate 21.

Charlotte Mølgaard, Naturstyrelsen. Bent Aaby, biolog. Christian Ibsen, Tænketanken Concito. Søren Gram, Fonden Teknologirådet. Finn Yde-Andersen, Danmarks Naturfredningsforening.

mik.

Publiceret 01 February 2019 05:30