Denne illustration er et bilag til sagen om MTB-sporet på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden.

Denne illustration er et bilag til sagen om MTB-sporet på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden.

DN: Nej tak til MTB-spor i Årtusindskifteskoven

Den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening er imod, at 'Årtusindeskifteskoven omdannes til en mountainbike bane'

Af
Michael Braunstein

modstand Årtusindskifteskoven i Lynge skal ikke 'omdannes til en mountainbike bane'. Det mener den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening (DN).

LUI Mountainbikeklub har søgt om etablering af et MTB-spor i Årtusindeskifteskoven i Lynge. Sagen blev behandlet i Kultur- og Idrætsudvalget 4. februar, hvor sagen blev udsat til 11. marts, hvor udvalget vil besigtige stedet.

I et indlæg til Allerød Nyt skriver DN Allerød ved Marianne Engberg:

'Konklusionen er, at hvis Kultur- og Idrætsudvalget siger ja til ansøgningen, så er konsekvensen, at Årtusindeskifteskoven omdannes til en mountainbike bane, og at de borgere der kommer i skoven ikke længere kan komme der på grund af den tætte trafik af mountainbikeryttere. Samtidig vil kommunens indsats i 20 år være spildt. En tilladelse vil være i konflikt med det grundlag, hvorpå byrådet i 1999 besluttede at etablere Årtusindeskoven, derfor bør ansøgningen afvises.'

'Et åndehul for Lynge-borgerne'

DN Allerød gør opmærksom på, at Årtusindeskifteskoven blev anlagt og bekostet af Allerød Byråd i 1999 for at markere årtusindeskiftet. Skoven er på ca. 19 hektar.

'Formålet med skoven er at give Lynge-borgerne en mulighed for i gå-afstand at få naturoplevelser og rekreative muligheder i en skov, hvor skovdriften optimerer levevilkår for dyr og fugle med små lysninger, dyrehavepræg og urørte partier. Naturen har allerede indfundet sig med rådyr, harer, egern, sommerfugle, guldsmede og ynglende fugle, til glæde for de mange daglige besøgende,' skriver DN Allerød i indlægget og fortsætter:

'Årtusindeskifteskoven er blevet et åndehul for Lynge-borgerne - den 'stille skovvandrer', hundeluftere, børnehaver og skoleklasser, der gør brug af skoven.'

'Men sådan skal det åbenbart ikke blive ved med at være. Mountainbike-klubben under Lynge Uggeløse Idrætsforening har ansøgt om at få anlagt et 3 km. spor i Årtusindeskifteskoven og et returløb på 400 m. i det træ-, busk- og kratbevoksede hegn, der er grænsen mellem skoven og idrætsanlægget.'

'En total forandring'

DN stiller spørgsmålet: 'Hvad vil det betyde for skoven og for de Lynge-borgere, der færdes i skoven i dag?'. Og DN's eget bud på et svar er:

'Mountainbike-sporet på 3 km. vil betyde en total forandring af Årtusindeskoven, idet sporet vil udgøre et tæt net, som vil gøre det vanskeligt og næsten umuligt at opleve naturen og dyrelivet. Rådyr, hare, egern og fugle vil uvægerligt forsvinde, når måske 5-6 mountainbike-ryttere af gangen kører på sporet - ikke kun 1 gang de 3 km., som varer 6 minutter, men mindst 6 gange for at nå op på 18 km.'

'Man kan vel forvente, at der bliver kørt dagligt af mange ryttere? Er det ikke muligt for unge raske ryttere at benytte de fine stier, som Naturstyrelsen har anlagt i de store omkringliggende skove?'

DN Allerød slutter:

'Allerød Byråd vedtog 31.1.2019 'Vision 2031: Tæt på hinanden - tæt på naturen.' I visionen er det flere steder præciseret, at 'vi skal værne om naturen'. Fire dage senere arbejder man med et forslag om at omdanne en skov til en mountainbikebane. Det hænger ikke sammen, er det troværdigt?'

Publiceret 14 February 2019 08:30