En ny cykelsti langs Møllemosevej er på dagsordenen i Økonomiudvalget 19. februar. Foto:

En ny cykelsti langs Møllemosevej er på dagsordenen i Økonomiudvalget 19. februar. Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

Delte meninger om cykelsti-løsning på Møllemosevej

Allerød Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Vejdirektoratet

Af
Michael Braunstein

Allerød Kommune har fået tilsagn om et tilskud fra Vejdirektoratets cykelpulje til anlæg af en cykelsti langs Møllemosevej. Der er imidlertid delte meninger i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget om, hvilken løsning man foretrækker.

Siden Allerød Idrætspark åbnede i 2013 har der været fokus på cykelforholdene på Møllemosevej. Det eksisterende stisystem er ikke anlagt i forhold til den nuværende placering af klubhuset, og mange cykler derfor på Møllemosevej, hvilket kan give farlige situationer. Der blev derfor i 2018 etableret en 40 km.-zone på Møllemosevej og Sportsvej med bump.

Den kommunale forvaltning ansøgte i 2017 Vejdirektoratet om tilskud til anlæg af en cykelsti langs Møllemosevej. I første omgang gav Vejdirektoratet afslag på ansøgningen, men ansøgningen er nu blevet imødekommet.

Den samlede anlægssum er estimeret til 9,35 mio. kr., hvoraf der er opnået en medfinansiering fra staten på 40 pct. Den faktiske udgift for kommunen vil således være cirka 5,6 mio. kr., oplyses det i dagsordenen for mødet i Økonomiudvalget 19. februar, hvor sagen er på.

Alternativ til 3,5 mio. kr.

Projektet, der er meddelt tilskud til, omfatter anlæg af en dobbeltrettet cykelsti langs Møllemosevejs vestlige side fra Kollerødvej til enden af Møllemosevej.

I lokalplanen for Møllemoseparken er der udlagt areal til dobbeltrettet cykelsti øst for Møllemosevej. Fordelen ved at lægge stien på vestsiden er, at man undgår krydsninger af sidevejene med dobbeltrettet cykeltrafik, hedder det i dagsordenen, der fortsætter: 'Placering af stien er ikke undersøgt i detaljer, og det videre arbejde kan vise andre forhold af betydning for, hvor stien placeres mest hensigtsmæssigt.'

Et alternativ til en sti langs hele Møllemosevej kan være kun at lave sti fra Kollerødvej til Allerød Idrætspark. Anlægsomkostningerne kan i så fald reduceres til anslået 3,5 mio. kr. før medfinansiering fra staten. Der er mulighed for at søge Vejdirektoratet om ændring af projektet, men en godkendelse af ændringen kan dog ikke garanteres, påpeges det.

Det konstateres i dagsordenen: 'Fordelen ved en cykelsti langs hele Møllemosevej er, at stien betjener et større område og kan forbindes til den regionale sti 31 samt til stier nord for Møllemoseparken. Hermed skabes forbindelse til bymidten og Lillerød nord. Anlæg af en cykelsti på vestsiden af Møllemosevej kræver arealerhvervelse på den nordligste del af strækningen.'

Tre forslag på bordet

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget havde 5. februar tre forslag på bordet:

'Forslag 1: Det ansøgte projekt med cykelsti langs hele Møllemosevej udføres i 2020 og 2021. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at kommunens andel på 5.608.000 kr. finansieres af den afsatte pulje til større prioriteret projekt i 2020 på 3.500.000 kr. samt af det afsatte beløb til cykelstier i 2021 på 3.500.000 kr. jf. budgetforlig 2019-26.'

'Forslag 2: Forvaltningen ansøger cykelpuljen om projektændring, så der søges om tilskud til anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Møllemosevej fra Kollerødvej til Allerød Idrætspark til udførelse i 2020. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at kommunens andel på 2.100.000 kr. finansieres af den afsatte pulje på 3.500.000 kr. til større prioriteret projekt i 2020 jf. budgetforlig 2019-26.'

'Forslag 3: Der takkes nej til tilskud til anlæg af cykelsti, idet trafiksikkerheden vurderes at være væsentligt forbedret med etableringen af fartdæmpning på vejen.'

Forvaltningen anbefalede 'Forslag 1'.

Formanden satte 'Forslag 2' til afstemning, og Lisbeth Skov, Venstre, Martin Wolffbrandt, Konservative, og Erling Petersen, Blovstrødlisten, stemte for. Miki Dam Larsen, Socialdemokratiet, og Ramus Keis Neerbek, Enhedslisten, stemte imod, da de ønsker 'Forslag 1.'

Publiceret 17 February 2019 08:15