sponge in kitchen sink under running water

sponge in kitchen sink under running water asadykov - stock.adobe.com

Nu bliver det dyrere at komme af med vandet i Allerød

Af
Martin Warming

afgift Prisen for at komme af med en kubikmeter spildevand i Allerød stiger fra 40,91 kroner til 41,48 kroner.

En familie på to voksne og to børn bruger i følge Bolius.dk i gennemsnit 140 kubikmeter vand om året, og det vil sige, at stigningen i spildevandsafgiften betyder en årlig merudgift på 80 kroner for en gennemsnitsfamilie.

Det slår næppe budgettet ud af bunden, men det skal tages med, at det i 2017 'kun' kostede 39 kroner at komme af med en kubikmeter spildevand i Allerød - og dermed er prisen altså steget med knap 347 kroner på et par år for en familie på to voksne og to børn .

Derudover betaler allerødborgerne allerede mere for at komme af med spildevandet end mange af de øvrige kommuner under Novafos. I vores nabokommune Furesø betaler man 37,56 kroner per kubikmeter, mens borgerne i Egedal slipper med 36,78 kroner per kubikmeter spildevand.

Novafos, der håndterer spildevandet i Allerød og otte andre kommuner, har tidligere begrundet de høje spildevandstakster i Allerød med, at Allerød Spildevand driver tre mindre renseanlæg, og at der derfor ikke er en stordriftsfordel.

Derudover dækker Allerød Kommune over et stort geografisk område og har et omfattende kloaksystem – det koster at drifte og vedligeholde dette, siger Novafos. Desuden har Allerød Kommune besluttet et højere serviceniveau for oversvømmelser, som ligeledes er dyrere end i de øvrige kommuner.

Publiceret 20 February 2019 10:00