Kommunen vil lave en analyse, der skal vise, hvor man forbedrer fremkommeligheden for både biler, cyklister og kollektiv trafik i kommunen. Foto/

Kommunen vil lave en analyse, der skal vise, hvor man forbedrer fremkommeligheden for både biler, cyklister og kollektiv trafik i kommunen. Foto/ Stefan Körber - stock.adobe.com

Nu kommer trafikken i Allerød under lup

Af
Martin Warming

Trafikken i Allerød skal nu kigges efter i sømmene med det formål at forbedre fremkommeligheden for både biler, cyklister og kollektiv trafik i kommunen.

Politikerne i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget godkendte forleden, at frigive 400.000 kroner, der allerede er afsat i budget 2019, til en såkaldt fremkommelighedsanalyse.

Fremkommelighedsanalysen vil omfatte en analyse af trafikstrømmene i kommunen, primært med fokus på det overordnede vejnet men også kollektiv trafik og cykling.

"Den trafikale analyse skal danne baggrund for udpegning af de væsentligste fremkommelighedsmæssige udfordringer i kommunen samt for identifikation af projekter, der kan imødekomme disse udfordringer," står der referatet fra udvalgets møde.

Udarbejdelse af fremkommelighedsanalysen startes snarest muligt og forventes afsluttet senere på året, og analysen forventes præsenteret for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget i november.

Undgå flaskehalse

Analysen skal blandt andet kommer med bud på løsninger af nuværende og kommende fremkommelighedsproblemer - det kan for eksempel være til udbygning af infrastruktur, anlæg af ny infrastruktur og justering af trafiksignaler.

"For mig at se er de trafikale udfordringer i Allerød størst i morgentimerne, hvor der er trafik til og fra skolerne, og hvor pendlerne skal ud på de store veje. Man skal også huske på, at vi jo ikke kan gøre noget ved den generelle trafikmængde og de udfordringer, der er på eksempelvis motorvejen, men vi kan sikre, at afviklingen internt i kommunen er så glidende som muligt, og at vi undgår flaskehalse og små lokale propper. Og det vil vi så se, hvordan vi gør bedst muligt, og jeg synes, at det giver god mening at få nogle professionelle til at kigge på det," siger Miki Dam Larsen (S), der er formand for Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

Flere skal cykle

Kommunen har som mål at flytte flere trafikanter til cykel og kollektiv trafik. Analysen skal derfor også omfatte de eksisterende forhold for cyklende og brugere af den kollektive trafik og komme med bud på, hvordan det bliver mere attraktivt at cykle eller benytte den kollektive trafik. Og det er også det, som virksomhederne i Allerød efterspørger, fortæller Miki Dam Larsen.

"Det, jeg primært hører fra erhvervslivet, er, at virksomhederne efterspørger flere cykelstier og god kollektiv trafik til de forskellige erhvervsområder, så deres medarbejdere kan komme nemt og hurtigt frem og tilbage," siger han.

Publiceret 20 February 2019 07:59