Farremosen er på byrådets dagsorden 28. februar.

Farremosen er på byrådets dagsorden 28. februar.

Grønt lys til Pankas: Erik Lund stemmer imod

Den konservative politiker begrunder det blandt andet med, at der 'ikke har været afholdt reelle nabohøringer'

Af
Michael Braunstein

pankas Når Allerød Byråd 28. februar har en række afgørelser vedrørende asfaltfabrikken Pankas på dagsordenen, sker det med en indstilling fra Økonomiudvalget, der omfatter en mindretalsudtalelse fra konservative Erik Lund.

Resten af Økonomiudvalget tog 19. februar en orientering om afgørelserne til efterretning, idet det blev anført, at der er tale om faglige myndighedsafgørelser.

Det handler blandt andet tale om screeningsafgørelse om ikke-miljøvurderingspligt, byggetilladelse, tilladelse til terrænregulering og miljøgodkendelse. Samlet vil det give Pankas grønt lys til at bygge den ønskede asfaltfabrik i Farremosen, og tilladelserne bliver meddelt snarest efter byrådsmødet, oplyser kommunen.

19. februar stemte Erik Lund imod at tage orienteringen til efterretning, og han fik følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

'Jeg kan ikke tage orienteringen til efterretning, da der gives administrativ dispensation fra lokalplanen til bl.a. terrænregulering, og da der ikke har været afholdt reelle nabohøringer til en større kreds af naboer samt vandværket, hvilket er i strid mod det politiske ønske om borgerinddragelse og åbenhed. Erik Lund ønsker, at ALLE former for dispensationer i Erhvervsområde Farremosen skal politisk besluttes.'

Publiceret 25 February 2019 15:25