En dobbeltrettet cykelsti langs Møllemosevej fra Kollerødvej til Allerød Idrætspark er efter alt at dømme på vej. Temafoto

En dobbeltrettet cykelsti langs Møllemosevej fra Kollerødvej til Allerød Idrætspark er efter alt at dømme på vej. Temafoto

Flertal for cykelsti fra Kollerødvej til Allerød Idrætspark

Konservative stemte imod i byrådet, da partiet går ind for en cykelsti langs hele Møllemosevej

Af
Michael Braunstein

cykelsti Et flertal i Allerød Byråd besluttede på byrådsmødet 28. februar, at kommunen skal søge Vejdirektoratets cykelpulje om en ændring, så der søges tilskud til anlæg af en dobbeltrettet cykelsti langs Møllemosevej fra Kollerødvej til Allerød Idrætspark til udførelse i 2020. Flertallet går ind for, at kommunens andel på 2.100.000 kr. finansieres af den afsatte pulje på 3.500.000 kr. til større prioriteret projekt i 2020 jf. budgetforliget 2019-2026.

Konservative stemte imod, da partiet går ind for et projekt med en cykelsti langs hele Møllemosevej, til udførelse i 2020 og 2021, og idet kommunens andel på 5.608.000 kr. finansieres af den afsatte pulje til større prioriteret projekt i 2020 på 3.500.000 kr. samt af det afsatte beløb til cykelstier i 2021 på 3.500.000 kr. jf. budgetforlig 2019-2026.

Tilsagn om tilskud

Sagen hænger sammen med, at Allerød Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Vejdirektoratets cykelpulje til anlæg af cykelsti langs Møllemosevej.

Siden Allerød Idrætspark åbnede i 2013 har der været fokus på cykelforholdene på Møllemosevej. Det eksisterende stisystem er ikke anlagt i forhold til den nuværende placering af klubhuset – og mange cykler derfor på Møllemosevej, hvilket kan give farlige situationer, anføres det i byrådets dagsorden.

Her oplyses det, at som et led i udmøntning af puljen til mindre trafiksikkerhedsprojekter i Trafikplan 2017-2021 blev der i 2018 etableret en 40 km-zone på Møllemosevej og Sportsvej med bump, og at den lavere hastighed på vejen forbedrer sikkerheden for cyklisterne.

Forvaltningen ansøgte i 2017 Vejdirektoratet om tilskud til anlæg af en cykelsti langs Møllemosevej. Cykelsti på Møllemosevej indgik på det tidspunkt i investeringsoversigten, men de afsatte midler var ikke tilstrækkelige til gennemførsel af projektet. I første omgang gav Vejdirektoratet afslag på ansøgningen, men ansøgningen er nu blevet vurderet som led i en ny runde af tilskud, og der er meddelt tilskud til projektet.

Ændring ikke garanteret

Den samlede anlægssum i ansøgningen er estimeret til 9,35 mio. kr., hvoraf der er opnået en medfinansiering fra staten på 40 pct. Den faktiske udgift for kommunen vil således være ca. 5,6 mio. kr. Projektet, der er meddelt tilskud til, omfatter anlæg af en dobbeltrettet cykelsti langs Møllemosevejs vestlige side fra Kollerødvej til enden af Møllemosevej.

Alternativet - som byrådets flertal gik ind for - er altså kun at lave en cykelsti fra Kollerødvej til Allerød Idrætspark. Anlægsomkostningerne kan i så fald reduceres til anslået 3,5 mio. kr. før medfinansiering fra staten. Der er mulighed for at søge Vejdirektoratet om ændring af projektet, men en godkendelse af ændringen kan dog ikke garanteres, anføres det i byrådets dagsorden.

Her påpeges det også, at fordelen ved en cykelsti langs hele Møllemosevej er, at stien betjener et større område og kan forbindes til den regionale sti 31 samt til stier nord for Møllemoseparken. Hermed skabes forbindelse til bymidten og Lillerød nord.

Publiceret 13 March 2019 05:30