Foto: Lars Juel Sørensen

Foto: Lars Juel Sørensen

Stor interesse for den lille grå Ferguson

Landbohistorisk dag på Barresøgård blev en succes

Den landbohistoriske dag i lørdags på Barresøgård blev en succes. Flere af deltagerne mødte op med deres egen lille grå Ferguson.

En helt ny flot Massey Ferguson, ejet af Torben Trave, forsøgte at tage en del af opmærksomheden fra de små grå, men det lykkedes ikke, lyder beretningen fra gårdejer Lars Juel Sørensen.

Foto: Lars Juel Sørensen

Foto: Lars Juel Sørensen

Der var stor interesse for samlingen af traktorer, og Henrik Nielsen - ejer af verdens største samling Ferguson-traktorer - fortalte alt, hvad der er værd at vide og lidt til om de små traktorer. Desuden blev den fra Giro 413 velkendte sang, 'Min Ferguson', naturligvis sunget.

Alderspræsidenten blandt traktorene var dog ikke en Ferguson, men en Oliver traktor årgang 1938! Den lykkelige ejer er Thomas Clausen, Storkedal - Thomas' farfar købte traktoren i St. Heddinge Brugsforening i 1948.

mik.

Foto: Lars Juel Sørensen

Foto: Lars Juel Sørensen

Publiceret 19 March 2019 07:15