John Nørskov Hansen (tv) afløser Ole Høegh Post som formand for LAFAK.

John Nørskov Hansen (tv) afløser Ole Høegh Post som formand for LAFAK.

Ole Høegh Post stopper som formand for LAFAK efter 35 år

Ny formand for Lokalhistorisk Arkiv & Forening i Allerød Kommune er John Nørskov Hansen

skifte Lokalhistorisk Arkiv & Forening i Allerød Kommune (LAFAK) har på årets generalforsamling valgt ny formand. Det blev John Nørskov Hansen, der afløser Ole Høegh Post, som har varetaget formandsposten i 35 år. Ole Høegh Post fortsætter dog som suppleant til bestyrelsen.

John Nørskov Hansen har boet i Allerød Kommune næsten hele sit liv, og han har faktisk boet både i Blovstrød, Lillerød, Lynge og Engholm sogne, så han må siges at have et stort lokalkendskab. Han er biblioteksuddannet og var gennem mange år udviklingschef i Gentofte Bibliotekerne og kulturfaglig leder i Gentofte Kommune med ansvaret for biblioteker og lokalarkiv.

På generalforsamlingen blev der rettet en stor tak til Ole Høegh Post for hans store indsats for lokalhistorien i Allerød Kommune, der udover formandsskabet bl.a. omfatter artikler i over hundrede numre af medlemsbladet 'Nøglehullet', syv bøger samt en masse udstillinger og byvandringer gennem LAFAKs 40-årige historie.

Flemming Frandsen blev nyvalgt til LAFAK-bestyrelsen, og ud gik Yvonne Madsen og Lis Fjellerup, der begge blev takket for deres mangeårige indsats. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med John Nørskov Hansen som formand, Poul-Erik Friis-Larsen som kasserer og Marianne Petersen som sekretær.

mik.

Publiceret 21 March 2019 17:45