"Det er betryggende for byrådet, at vi har en rigtig god økonomistyring i Allerød og et godt overblik over, hvordan kommunens økonomi vil udvikle sig i de kommende år. Det giver os bedre muligheder for at planlægge langsigtet, hvilket er til glæde for os alle," siger borgmester Karsten Längerich.

Allerød Kommunes regnskab: 'Økonomien er i balance'

Der er tale om høj træfsikkerhed på regnskab og prognose, påpeger Allerød Kommune i en pressemeddelelse

regnskab Allerød Kommunes årsregnskab for 2018 viser, at kommunens økonomi er i balance. Den økonomiske udvikling følger dermed byrådets budgetforlig 'Fremtidens Allerød' med en høj træfsikkerhed på både befolkningsprognosen og - trods stor usikkerhed - estimaterne for det forventede regnskab.

Det slår Allerød Kommune fast i en pressemeddelelse.

Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.103,3 mio. kr., og med en kommunefordelt serviceramme på 1.103,1 mio. kr. har kommunen således en lille overskridelse af servicerammen på 0,2 mio. kr., oplyser kommunen.

"Det er betryggende for byrådet, at vi har en rigtig god økonomistyring i Allerød og et godt overblik over, hvordan kommunens økonomi vil udvikle sig i de kommende år. Det giver os bedre muligheder for at planlægge langsigtet, hvilket er til glæde for os alle," siger borgmester Karsten Längerich.

Rekordvækst i befolkningstal

2018 er året, hvor Allerød Kommune har oplevet den største vækst i befolkningstallet. I løbet af sidste år steg befolkningstallet i kommunen fra 25.237 personer 1. januar 2018 til 25.648 personer pr. 1. januar 2019.

Med en befolkningsvækst på 1,6 pct. er Allerød en af de top 5-kommuner i landet med den højeste fremgang.

"Vi kan se, at tilvæksten primært er sket i Blovstrød, hvor befolkningstallet er steget fra 2.688 til 3.154 personer i løbet af 2018. Det svarer til en vækst på 17,3 pct. alene i 2018," siger Längerich og fortsætter:

"Sidste år blev der indflyttet knap 200 nye boliger, og i de kommende år forventer vi på samme måde en relativt stor udbygning."

Sidste års prognose viste, at Allerød kunne forvente en stor stigning i befolkningstallet, og forskellen på prognosen og befolkningstallet pr. 1. januar 2019 ender med 36 borgere over. Befolkningstilvæksten viser også, at der samlet set er kommet flere børn i alderen 0-5 år end forventet, og det har medført et stort pres på kommunes daginstitutioner.

Nyt børnehus er det største anlæg

Befolkningstilvæksten kan også ses i den største anlægsudgift, som var opførelse af ny daginstitution i Blovstrød – Blovstrød Børnehus afdeling Pilelunden – hvor der er anvendt 28,5 mio. kr. i 2018.

Børnehuset er færdigbygget i 2019 og er taget i brug i februar.

I 2018 udgjorde nettoudgiften til anlæg 84,1 mio. kr. Til sammenligning udgjorde anlæg i 2017 en nettoudgift på 13,4 mio. kr., oplyser kommunen.

mik.

Publiceret 12 April 2019 15:02