Foto: Allerød Kommune og Danmarks Naturfredningsforening

Foto: Allerød Kommune og Danmarks Naturfredningsforening

Fredning: 'Kom med input og kommentarer'

Tilmelding til borgermødet skal ske senest 25. april

Af
Michael Braunstein

borgermøde Borgermødet 30. april om den mulige fredning af landskabet nord for Bastrup Sø tager udgangspunkt i et udkast til et idéoplæg, som Allerød Kommune og Danmarks Naturfredningsforening (DN) har lavet. Formålet med borgermødet er at få input og kommentarer til idéoplægget, som kan findes på kommunens hjemmeside.

Borgermødet holdes 30. april fra kl. 17.30–19.30 i Teatersalen på Lynge Skole. Tilmelding skal ske senest 25. april og foregår ved, at man skriver til landskabsplanlægger Jakob Poulsen, Allerød Kommune, på mail: japo@alleroed.dk.

Den mulige fredning omfatter området mellem Bastrup Sø og Slangerupvej. Allerød Byråd har besluttet at starte en dialog med DN om forberedelse af et beslutningsoplæg, så byrådet kan træffe beslutning om, hvorvidt der skal rejses fredningssag for området.

Forud for udarbejdelsen af fredningsforslaget inviterer Allerød Kommune og DN altså alle interesserede borgere til et møde, hvor formålet med en fredning drøftes.

På mødet vil der være repræsentanter for Allerød Kommune samt DN's lokalafdeling og hovedorganisation til stede.

Publiceret 15 April 2019 15:14