Billedet er fra rejsegildet på tennishallen, der nu forventes at kunne åbne ultimo august. Foto: Michael Braunstein

Billedet er fra rejsegildet på tennishallen, der nu forventes at kunne åbne ultimo august. Foto: Michael Braunstein

Nyt udbud af gulv forsinker tennishallen

Hallen ventes nu at kunne åbne i august

Af
Michael Braunstein

tennishal Der skal gennemføres et nyt udbud af gulvet i den nye tennishal, og det betyder en forsinkelse af åbningen af hallen: Hvor det tidligere var planen, at hallen skulle åbne i maj-juni, er det nu forventningen, at det sker ultimo august.

Sagen var på dagsordenen i Kultur- og Idrætsudvalget 9. april, idet formanden for udvalget, Viggo Janum, havde ønsket at få den drøftet.

Her blev udgangen, at sagen henlægges, idet forvaltningen oplyste følgende:

'På baggrund af vurderingen af den gennemførte udbudsproces, vil der ske fornyet udbud af gulvet med funktionskrav, der sikrer at der er mere end en mulig leverandør. Tilbuddene vil blive vurderet ud fra opfyldelse af de stillede funktionskrav og de samlede omkostninger til gulvet over en tiårig periode. Der kræves, at der stilles sikkerhed fra leverandøren for evt. efterbehandlinger. Leverandørerne vil blive bedt om at dokumentere deres erfaringer, gæld til det offentlige mv. svarende til øvrige udbud. Der indbydes op til tre leverandører. Tennisklubberne inddrages og de får udbudsmaterialet til kommenteringen inden udsendelse.'

"De tre tennisklubber og den kommunale forvaltning har været i drøftelser om valg af leverandør, og det kan blandt andet konstateres, at forskellige krav ikke var defineret præcist nok i udbudsmaterialet. Der skal nu være et nyt udbud, og forvaltningen skal have en ny dialog med klubberne. Det tager sin tid og giver en forsinkelse," siger Viggo Janum og tilføjer:

"Forventningen er, at hallen kan åbne ultimo august, men det kan blive senere."

Publiceret 16 April 2019 08:30