For lidt personale betyder, at pædagogerne ikke kan give alle tilstrækkelig omsorg og støtte. Konsekvensen er for eksempel, at grædende børn må vente på at blive trøstet, eller børn er uden opsyn, når pædagogen skifter ble på et barn, anfører BUPL. Temafoto

For lidt personale betyder, at pædagogerne ikke kan give alle tilstrækkelig omsorg og støtte. Konsekvensen er for eksempel, at grædende børn må vente på at blive trøstet, eller børn er uden opsyn, når pædagogen skifter ble på et barn, anfører BUPL. Temafoto miunicaneurona - stock.adobe.com

BUPL: 'Der mangler personale og omsorg i Allerøds daginstitutioner'

72 pct. af kommunens pædagoger er alene med alle børn på en tilfældig dag. "Tallet er bekymrende", siger udvalgsformand

Af
Anne Mette Ahlgreen

børnepasning Der mangler både personale, vikarer og tid til at give børn i Allerød Kommunes daginstitutioner nok omsorg og støtte, viser en ny undersøgelse fra BUPL Nordsjælland. Især i vuggestuerne er pædagoger alene med mange børn.

Ved demonstrationer i fire nordsjællandske byer krævede forældre flere ansatte i daginstitutioner under slagordet 'Minimumsnormeringer NU'. Pædagogerne i Allerød Kommune er enige.

Den nye undersøgelse viser, at hele 85 procent af pædagogerne i Allerød Kommunes vuggestuer og børnehaver oplever, at der generelt er for lidt personale i forhold til antallet af børn og opgaver. Når kolleger er væk på grund af sygdom, møder eller ferie, siger seks ud af ti, at der heller ikke er vikarer.

To tredjedele af pædagogerne er alene med børn

For lidt personale betyder, at pædagogerne ikke kan give alle tilstrækkelig omsorg og støtte. Konsekvensen er for eksempel, at grædende børn må vente på at blive trøstet, eller børn er uden opsyn, når pædagogen skifter ble på et barn. I Allerød Kommunes vuggestuer er hele 72 procent af pædagogerne alene med alle børn på stuen i løbet af en tilfældig dag. Det er langt flere end i det øvrige Nordsjælland, hvor seks ud af ti oplever det samme, påpeger BUPL i en pressemeddelelse.

”Det er meget frustrerende, at vi simpelthen ikke har ressourcer til at gøre det godt nok,” siger en lokal pædagog i undersøgelsen.

”Det er brandslukning og ikke muligt at lave aktiviteter på trods af, at der bliver gjort en ihærdig indsats,” lyder det fra en anden lokal pædagog. Ingen af pædagogerne står frem med navn.

BUPL-formand: "Det er dybt problematisk at vi ikke kan opfylde børns behov"

Undersøgelsen bekymrer Pernille Riis, formand for BUPL Nordsjælland.

”Det er dybt problematisk og uansvarligt. Alle ved, at omsorg og nærvær fra voksne er helt afgørende for en god barndom, men uanset hvor hurtigt pædagogerne løber, har de ingen mulighed for at opfylde alle børns behov,” siger hun og efterlyser derfor bedre normeringer.

”Antallet af medarbejdere er skåret så langt ned, at nogle børn hver eneste dag risikerer at blive overset. Nu må kommuner og regeringen tage fælles ansvar for at garantere penge nok til at ansætte mindst en voksen til tre børn i vuggestuerne og mindst en voksen til seks børnehavebørn,” siger Pernille Riis.

"At 72 pct. af pædagogerne oplever at være alene med alle børn er et meget højt tal. Det er de situationer, hvor børn ikke bliver mødt, og hvor pædagogerne ikke føler, at de slår til", siger Pernille Riis.

Hun tilføjer, at der i Allerød ifølge BUPL's beregninger mangler 19-20 pædagoger for at nå op på BUPL's anbefaling til minimumsnormering. Herfra er trukket fravær pga. sygdom, efteruddannelse og dokumentation. På landsplan mangler der 4000 pædagoger for at opfylde minimumsnormeringen, mener BUPL.

Formand for Børn- og Skoleudvalget er bekymret

Formanden for Børne- og Skoleudvalget i Allerød Kommune, Nikolaj Bührmann (SF) er heller ikke begejstret for undersøgelsens resultater:

"Det er bekymrende", siger han om undersøgelsen uden at kende den i detaljer.

"I Børne- og Skoleudvalget har vi løbende fokuseret på at sikre bedre normeringer. Vi har lavet en ny ledelsesstruktur, så ledere kan komme ud i praksis. Tidligere var der fuldstændig adskillelse mellem ledelse og praksis. Vi ville få et provenu på 1,3 mio. kr. , som skulle gå til normering, men det var økonomiudvalget og byrådet ikke enige i. De ville have, at pengene skulle indgå i budgettet for i år, så kunne vi undgå, at der sker yderligere nednormeringer", siger Nikolaj Bührmann og fortæller, at kommunen har omlagt tildelingen af midler til daginstitutionerne, så den skulle blive mere hensigtsmæssig.

Pædagogiske ledere skal hjælpe til i dagligdagen

"Vi har omlagt økonomien for institutionerne fra timestyret til lønsumstyret, for institutionerne bør få penge efter antallet af børn. Nogle institioner har mange medarbejdere med høj anciennitet, og de har fået tildelt færre timer pr. barn, fordi de havde dyre løntimer. Kommunens fem klyngeledere får fremover ikke børnetid, hvilket frigiver ressourcer til, at flere pædagogiske ledere kan komme ud i praksis," forklarer Nikolaj Bührmann.

"Vi kan håbe på, at det samlet set kan gøre normeringerne bedre. Men der er en anden agenda fra Christiansborg, og vi har kun den økonomi, vi har. Som SF's gruppeformand bakker jeg 100 pct. op om kampagnen om at have mindst en voksen til tre børn i vuggestuerne og mindst en voksen til seks børnehavebørn, som især Jacob Mark har stået for på Christiansborg. Al forskning peger på, at investering i børns liv, er vigtig for deres udvikling", fremhæver Bührmann.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget i Allerød Kommune, Nikolaj Bührmann (SF), finder BUPL-undersøgelsens resultater for bekymrende.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget i Allerød Kommune, Nikolaj Bührmann (SF), finder BUPL-undersøgelsens resultater for bekymrende.

Publiceret 17 April 2019 08:30