Den gamle eg, som Ole Høegh Post står ved, er i hvert fald 400 år gammelt og markerer Lillerøds gamle centrum, hvor også gadekæret lå indtil 1952. Foto: Anne Lønstrup

Den gamle eg, som Ole Høegh Post står ved, er i hvert fald 400 år gammelt og markerer Lillerøds gamle centrum, hvor også gadekæret lå indtil 1952. Foto: Anne Lønstrup

Fuld af historier om fortiden

Efter 35 år som formand for Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød trækker Ole Høegh Post sig. Han er indfødt Lillerød-borger og var i 1978 med til at stifte LAFAK

Af
Anne Lønstrup

Vagtskifte Som ganske ung spejder i Spejdertrop 1. Lillerød blev Ole Høegh Post trukket ind i arbejdet med at skrive jubilæumsskriftet for troppens første 50 år. En af de tidligere spejdere, der kunne fortælle om fortiden, var møbelfabrikanten Fritz Hansen.

”Og der fik jeg så historien fra selveste Fritz Hansen. Han levede endnu i 1962 og gav mig en grundig historisk indføring i spejdertroppens historie. Vi skaffede også gamle fotos og skrev historien, og det var nok det jubilæumsskrift, der vakte den første historiske interesse hos mig,” siger Ole Høegh Post.

Ole Høegh Post ved Centerhallen, som blev bygget af lokale tømrere. Tæt på ligger den stråtækte gulmurede ’Irisgården’. Den er et af de få overlevende små husmandssteder fra dengang, Lillerød var en landsby Foto: Anne Lønstrup

Ole Høegh Post ved Centerhallen, som blev bygget af lokale tømrere. Tæt på ligger den stråtækte gulmurede ’Irisgården’. Den er et af de få overlevende små husmandssteder fra dengang, Lillerød var en landsby Foto: Anne Lønstrup

Allerød Nyt møder Ole Høegh Post ved Centerhallen, som blev bygget af lokale tømrere – Lillerød bestod jo af håndværkere, som han siger. Tæt på Centerhallen ligger den stråtækte gulmurede ’Irisgården’. Den er et af de få overlevende små husmandssteder fra dengang, Lillerød var en landsby, og bymidten ligger i store træk på dens gamle jorder.

”Gården var bl.a. ejet af M. D. Madsen, som også havde gården Hvidesten, og som boede i en kæmpevilla på Frederiksborgvej. Irisgården var i en periode FDFs klubhus, men er nu privatejet og ligger midt i, hvad jeg kalder et mareridt af parkeringspladser og nybyggeri,” siger Ole Høegh Post.

Den afgående formand for LAFAK kan fortælle historier om Lillerøds fortid, uanset i hvilken retning vi kigger.

Finder lertøj i jorden

Selv bor Ole Høegh Post på Wolthersvej i et gammelt hus. Også det har givet ham trang til at grave i historien, for huset var krongods, og stammer fra 1700-tallet, hvor kongen ejede det meste af jorden i Nordsjælland. Ole Høegh Post købte det i 1968 og har haft et stort arbejde med at holde bygningen i stand.

”Når man som jeg er vokset op i et snedkerværksted, bliver man lidt af en altmuligmand,” siger Ole Høegh Post, der bl.a. selv har snedkereret alle 28-30 vinduer.

I jorden har han bl.a. fundet lertøj og middelalder-kakler, som viser, at ejendommen må have været beboet i mange hundrede år. Den slags er interessant, særligt når man er bidt af lokalhistorie som Ole Høegh Post.

Selv bor Ole Høegh Post på Wolthersvej i et gammelt hus. Også det har givet ham trang til at grave i historien, for huset var krongods, og stammer fra 1700-tallet, hvor kongen ejede det meste af jorden i Nordsjælland. Ole Høegh Post købte det i 1968 og har haft et stort arbejde med at holde bygningen i stand. Foto: Anne Lønstrup

Selv bor Ole Høegh Post på Wolthersvej i et gammelt hus. Også det har givet ham trang til at grave i historien, for huset var krongods, og stammer fra 1700-tallet, hvor kongen ejede det meste af jorden i Nordsjælland. Ole Høegh Post købte det i 1968 og har haft et stort arbejde med at holde bygningen i stand. Foto: Anne Lønstrup

Ild i Fritz Hansens villa

Lidt længere fremme støder vi på ’Egen’. Den er fredet, og har vokset i landsbyen Lillerød i mindst ti generationer.

”Træet er i hvert fald 400 år gammelt. Det var her, gårdmændene holdt byrådsmøde. Her lå indtil 1952 byens gadekær. Dengang tog vejen et sving rundt om gadekæret, hvilket man kan se på den gamle smedjes facade, som ikke følger Frederiksborgvejs nuværende lige linje. Det har været en trafikdæmpende foranstaltning, som man med fordel kunne indføre igen,” vurderer Ole Høegh Post.

Lokalhistorisk arkiv har ligget flere steder i sin levetid. Det har sågar overlevet en brand i 1985, da der gik ild i Fritz Hansens gamle villa, hvor arkivet delte adresse med en walkie-talkie klub.

Arkivet blev reddet, men mange arkivalier er stadig brunsværtede som følge af branden.

”Det var tæt på, men arkivet overlevede på forskellige adresser, indtil LAFAK i 2002 flyttede ind på sin absolut flotteste adresse, nemlig Kirkehavegård, hvor vi har fået stillet hele stuehuset til rådighed,” siger Ole Høegh Post.

Før-og-nu-billeder

Også rundt om Kirkehavegård titter den gamle bondelandsby frem. Hele tre bondegårde ligger i umiddelbar nærhed.

”Der er ikke mange nordsjællandske byer med tre intakte bondegårde liggende i midten af byen,” konstaterer Ole Høegh Post. Toftehave og Hvidesten er ejet af Seruminstituttet, og med salget til udenlandske ejere står det ikke klart, hvad der skal blive af dem. Ole Høegh Post er især bekymret for Toftehave, der trænger til en kærlig hånd.

Vi går forbi den gamle Lillerød Skole, hvor Ole Høegh Post selv gik i skole, mens han fortæller, om de bøger, den lokalhistoriske forening har skrevet gennem årene. Bl.a. ’Fortid i Lillerød’, som blev revet væk og en gammel mands erindringer om livet som skomager, murer og tømrer. ’Skomagerens læst’ hed den.

”Vi har også skrevet bøger om lurerne fra Brudevælte, som er udstillet på Nationalmuseet, og som blev fundet i Lynge, hvilket ikke mange vidste, og senest har vi skrevet som Lillerød Lervarefabrik,” siger han.

Også ’Allerødbilleder’ med billeder af byens udvikling – endda i bind 1 og 2 står LAFAK bag.

”Sådan nogle før-og-nu billeder er altid godt stof,” siger Ole Høegh Post.

Og han må vide det efter 35 år utroligt aktive år som formand for Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød.

Ole Høegh Post er zoologisk konservator og arbejdede i over 50 år på Zoologisk Museum. Sideløbende varetog han posten som formand for Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød i 35 år. Foto: Anne Lønstrup

Ole Høegh Post er zoologisk konservator og arbejdede i over 50 år på Zoologisk Museum. Sideløbende varetog han posten som formand for Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød i 35 år. Foto: Anne Lønstrup

Publiceret 23 April 2019 05:30