Spørgsmålet om fremtidens boligformer for ældre i Allerød Kommune var i december genstand for et borgermøde på Allerød Rådhus. Foto: Michael Braunstein

Spørgsmålet om fremtidens boligformer for ældre i Allerød Kommune var i december genstand for et borgermøde på Allerød Rådhus. Foto: Michael Braunstein

S om boliganalyse: 'Der er behov for politisk mod og handling'

Analysen af hvordan de ældre vil bo i fremtiden er vigtig - og resultaterne kræver prioritering, siger partiet

boliger 'Der er behov for politisk mod og handling, hvis vi skal lykkes med at indrette vores kommune med boliger, som passer til de ældre borgeres behov og ønsker.'

Det slår Socialdemokratiet fast i en pressemeddelelse om analysen af, hvordan kommunens ældre vil bo i fremtiden.

Analysen af fremtidens boligformer for ældre er bestilt og godkendt af Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget, og ifølge S er konklusionen, at der er brug for handling fra både private og fra kommunen, hvis de ældres behov og ønsker skal opfyldes.

'Analysen peger entydigt på, at mange ældre ønsker sig en lejlighed eller et rækkehus i stedet for deres parcelhus. Mange vil også gerne flytte sammen i mere eller mindre forpligtende bofællesskaber, mens endnu flere ønsker sig en seniorvenligbolig tæt på butikker, offentlig transport og kulturtilbud. Og så er det en udbredt holdning, at de nuværende lejligheder på markedet er for dyre, både at købe og leje,' fremhæver Socialdemokratiet og fortsætter:

'Analysen peger også på, at der er behov for mange flere plejeboliger og ældreboliger, da antallet af +80 årige i kommunen fordobles over de næste 10 år.'

"En rigtig god analyse"

"Vi har fået en rigtig god analyse, som peger mange år frem, og som vi i byrådet både kan bruge i dialogen med borgerne og i vores politiske prioriteringer. For det her handler først og sidst om prioritering: Hvor meget vil vi bidrage med som kommune, f.eks. med byggegrunde, og hvor meget vil vi overlade til markedet? Jeg ser som socialdemokrat mange behov hos de ældre, som det private boligmarked får svært ved at dække. Jeg mener derfor, at det er i kommunens interesse, at vi bl.a. får opført mange flere ældreboliger og seniorboliger, der inviterer til fællesskab og bl.a. forebygger den ensomhed, der er invaliderende og koster dyrt i livskvalitet. Og som i sidste ende måske også giver større udgifter til pleje og behandling," siger Jesper Holdflod Pallesen, der er formand for Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget.

Han fortsætter:

"Derfor giver det – i mine øjne – rigtig god mening, at vi stiller byggeretter i bl.a. bymidten til rådighed for boligprojekter målrettet vores ældre borgere. Men det kan kun lade sige gøre, hvis den politisk vilje er til stede, og det kan jeg ærlig talt være bekymret for er tilfældet."

"Hvis vi skal i mål, skal kommunen f.eks. udlægge egnede byggegrunde til ældreboliger og seniorvenlige boliger og med lokalplaner mv. gøre det muligt at opføre seniorbofællesskaber, som er et stort ønske hos mange ældre og midaldrende borgere. Og da der ikke er mange potentielle byggefelter i kommunen, kræver det at byrådet aktivt prioriterer dem til formålet."

"Som kommune SKAL vi sørge for, at der er plejeboliger nok. Lovgivningen har en plejeboliggaranti, som siger, at alle, der er visiteret til en plejebolig, skal have tilbud om en bolig inden tre måneder. Vi er derimod ikke forpligtet til at sørge for ældreboliger mv.," siger Jesper Holdflod Pallesen.

mik.

Fakta

    I analysefasen har mange Allerød-borgere og kommunale medarbejdere deltaget og givet deres input. Derudover har der været et åbent borgermøde, og udvalget og seniorrådet har været på en fælles studietur i hovedstadsområdet og set på nye og forskellige boligformer for ældre.

    Analysen blev besluttet med budgetforliget for 2018.

    Analysen kan læses HER

Publiceret 24 April 2019 16:45