"Det er på tide, at vi får et fair udligningssystem, uanset hvem der vinder valget," siger Allerøds borgmester, Karsten Längerich.

Allerøds borgmester: "Der udlignes for meget"

"Udgiften til udligning er én af de største usikkerheder i kommunens budget i de kommende år," siger Karsten Längerich

udligning Allerøds borgmester, Karsten Längerich, tilslutter sig et meget stort flertal blandt borgmestre i hovedstadsområdet, som argumenterer for, at der nu udlignes for meget, og at borgere og virksomheder i hovedstadsområdet dermed ikke har samme muligheder og vilkår som i resten af landet.

"Allerød Kommune betaler hvert år et meget stort beløb i udligning til andre kommuner, og netop udgiften til udligning er én af de største usikkerheder i kommunens budget i de kommende år," konstaterer Karsten Längerich og uddyber:

"Det er ikke kun udkantskommuner, som er økonomisk presset i disse år - og dem har jeg sympati for - men også kommuner med befolkningsvækst og en stor stigning i antallet af ældre som i Allerød. Selvom Allerød er en velstående kommune, så er vi nødsaget til at reducere i kommunens budget for at få det til at balancere. Det har vi nu gjort i seks år i træk, og vi ser ind i tre-fire år med fortsatte besparelser."

Flertal af folketingskandidater enige

Siden 2007 er der sket en fordobling af de beløb, som sendes fra hovedstadsområdet til resten af landet. Men nu ser det ud til, at et flertal af folketingskandidaterne vil arbejde for, at landsudligningsbeløbet ikke bliver øget, og det glæder Allerøds borgmester.

"I hovedstadsområdet betaler vi 14 milliarder kroner om året i udligning. Det er 7 milliarder mere end i 2007. Det, mener jeg, er alt for meget – og det mener 75 pct. af hovedstadsområdets folketingskandidater også, på tværs af partierne. Det er på tide, at vi får et fair udligningssystem, uanset hvem der vinder valget," siger Karsten Längerich.

mik.

Fakta

    I Danmark har den kommunale udligning til formål at udligne forskelle i udgiftsbehov og beskatningsgrundlag mellem kommunerne for dermed at sikre et mere ensartet forhold mellem skatteniveau og serviceniveau.

    Allerød Byråd har besluttet, at Allerød Kommune deltager i 'Stop forskelsbehandlingen', hvor 32 kommuner samarbejder om at borgere og virksomheder i hovedstadsområdet har samme muligheder og vilkår som i resten af landet. Læs mere: stopforskelsbehandlingen.nu

    'Stop forskelbehandlingen.nu' har beregnet forskellen på den udgift eller indtægt, som kommunerne i hovedstadsområdet får/betaler fra landsudligningen med de nuværende regler, og den indtægt kommunerne ville få uden udligning, dvs. fordeling af statsligt bloktilskud efter indbyggertal. Denne forskel udgør 14 mia. kr.

Kilde: Allerød Kommune

Publiceret 25 April 2019 13:52