Fattige børn:160 hjerter til Allerød

Næstehjælpere har sat 160 hjerter op ved Rådhuset. Hvert hjerte repræsenterer et fattigt barn, der bor i kommunen

fattigdom Antallet af børn, der lever i fattigdom, er stærkt stigende. 64.500 børn i Danmark lever nu i fattigdom ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. At leve i fattigdom selv i kortere tid kan have store konsekvenser for børns trivsel. Men ikke kun i dag har fattigdom konsekvenser for børnene.

Mere og mere forskning viser, at en opvækst i fattigdom har konsekvenser ind i voksenlivet. Senest er der publiceret et nyt forskningsstudie af Rune V. Lesner fra Aarhus Universitet.

Den nye forskning viser, at vokser man op i en fattig familie, vil det betyde en dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet, en kortere uddannelse, lavere løn og et dårligere job som voksen. De voksnes økonomi i en familie har altså ikke bare betydning for barnets trivsel i dag, men har ligeledes stor betydning for børnenes fremtidsudsigter.

Storstilet aktion

Derfor sætter Næstehjælperne nu fokus på Danmarks fattige børn med en storstilet aktion, hvor hvert barn får et hjerte.

Den 16. marts blev 64.500 hjerter sat op i Fælledparken, og de er nu på vej ud til alle kommuner. Allerød kommune har modtaget 160 hjerter - svarende til de 160 fattige børn, der er i kommunen.

Næstehjælpere har sat dem op ved Rådhuset. Næstehjælperne er et landsdækkende netværk, hvor hjælp og protest går hånd i hånd.

På baggrund af regeringens vedtagelse af fattigdomsreformerne i 2016, med kontanthjælpsloft, 225-timers reglen og integrationsydelsen, dannedes Næstehjælperne, og hver dag hjælper mennesker i Danmark hinanden med at skaffe mad, tøj og andre fornødenheder til de, der er ramt af reformerne.

gs

Publiceret 25 April 2019 05:30