Miki Dam Larsen fortalte på generalforsamlingen som udvalgsformand om tiltag på Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalgets område, ligesom han som kandidat berettede om aktiviteter i valgkampen forud for valget til Folketinget.

Miki Dam Larsen fortalte på generalforsamlingen som udvalgsformand om tiltag på Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalgets område, ligesom han som kandidat berettede om aktiviteter i valgkampen forud for valget til Folketinget.

Generalforsamling hos S med blomster til affaldshelt

En fyldt sal på Kirkehavegård dannede rammen

generalforsamling 'En fyldt sal på Kirkehavegård dannede rammen, og der blev både aflagt beretninger og diskuteret visioner for det fremtidige arbejde.'

Sådan hedder det i en pressemeddelelse fra Socialdemokratiet om partiets generalforsamling.

Formand Grethe Munk bød velkommen og orienterede i sin beretning blandt andet om de 12 politiske udspil, der er kommet fra partiet i løbet af 2018, fremgår det af pressemeddelelsen.

Her kan man også læse, at mødet var formet sådan, at byrødderne fra de forskellige fagudvalg berettede om netop deres områder og om visionen 'Tæt på hinanden – tæt på naturen'. Således blev det to udvalgsformænd, henholdsvis Miki Dam Larsen og Jesper Holdflod Pallesen, der fortalte om tiltag på henholdsvis Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalgets områder.

Bettina Hauge, Theodore Gbouable og Kasper Ljung Pedersen orienterede om Kultur- og Idrætsudvalget og Børne- og Skoleudvalgets områder.

'Herefter var der diskussion med - og imellem - deltagerne, med en masse energi og gode idéer,' oplyser partiet, der tilføjer, at da der jo snart skal være valg til Folketinget, berettede Miki Dam Larsen 'om de igangværende aktiviteter i forbindelse med valgkampen, der jo er i gang.'

Hans Phillipsen blev genvalgt som kasserer på generalforsamlingen, og han fik overrakt blomster, fordi Danmarks Naturfredningsforening netop har udnævnt ham til 'Affaldshelt' på grund af hans utrættelig indsats for affaldsindsamlingen.

Finn Seerup blev nyvalgt til bestyrelsen, der herefter består af følgende: Grethe Munk, formand, Hans Phillipsen, kasserer, Lisa Dahl Christensen, næstformand, Alice Silkjær Møller, medlemsansvarlig, Tanja Cederholm, sekretær, og desuden Gert og Lone Lillegaard samt Nicolai Pallisgaard. Vibeke Højbjerg og Michael Rodriques er suppleanter.

mik.

Publiceret 25 April 2019 09:45