"Allerede nu har vi modtaget konstruktive forslag til fredningen fra flere lodsejere", fortæller Marianne Engberg, der er formand for DN Allerød. Foto: Helene Holm Stolle

DN-formand efter borgermøde: "Jeg fornemmer en god vilje til at finde en frednings-løsning"

Marianne Engberg var godt tilfreds ved tirsdagens borgermøde om en eventuel fredning af området nord for Bastrup Sø. "Vi har modtaget konstruktive forslag fra lodsejere", siger hun

Af
Helene Holm Stolle

Det var en glad formand for DN Allerød, Marianne Engberg, der tirsdag aften deltog i borgermødet om den mulige fredning af området nord for Bastrup Sø. En fredning, der kan sikre bevaringen af landskabet og de geologiske interesseområder samt sikre og forbedre de rekreative muligheder - med bedre stiføring fra nord til syd - og endelig forhindre råstofindvinding i området.

"Jeg fornemmer virkelig, at her er en god vilje til at finde en løsning. Faktisk er det sådan, at vi i DN allerede nu har modtaget konstruktive forslag til fredningen fra flere lodsejere. Det er ellers sjældent, at vi oplever sådan noget", siger hun til Allerød Nyt og forklarer, at den fredning, der ønskes er en såkaldt tilstandsfredning, altså en fredning, der beskytter det nuværende landskab og sikrer en bedre adgang til naturen men samtidig skal holde sig til planloven, så lodsejere fortsat vil have mulighed for at bygge til og om på deres ejendomme, ligesom det heller ikke vil blive 'forbudt at lade rhododendronbuskene vokse sig høje'.

Geologisk interesse

I dag er området nord for Bastrup Sø ifølge Danmarks Naturfredningsforening allerede udlagt som Natura2000-område og bør derfør beskyttes. Ikke mindst på grund af geologien.

Ved borgermødet tog Steen Andersen, der er geolog, ordet og forklarede, hvorfor området er nationalt geologisk interesseområde.

"Det her her - især ved Kedelsødalen, Bastrup Sø og Mølleådalen - vi kan forstå Danmarks tilblivelse", sagde han.

Der var godt gang i bord-debatterne ved tirsdagens borgermøde om en eventuel fredning af området nord for Bastrup Sø - og det glæder Marianne Engberg, der er formand for DN Allerød. Foto: Helene Holm Stolle

Der var godt gang i bord-debatterne ved tirsdagens borgermøde om en eventuel fredning af området nord for Bastrup Sø - og det glæder Marianne Engberg, der er formand for DN Allerød. Foto: Helene Holm Stolle

Ved borgermødet tog også Lars Jonsson, der er formand i Nordsjællands Landboforening, ordet og bad alle om tænke sig rigtig godt om, inden fredningen eventuelt vedtages.

"Det er vigtigt, at vi tænker på fremtiden, og hvad fredningen kan have af konsekvenser - ikke bare for os men også for vores børn og børnebørn", sagde han.

En lang affære

Hvis Allerød Kommune, lodsejere og Danmarks Naturfredningsforening kan nå til enighed om et fredningsforslag, kan fredningen ikke bare sådan gennemføres. Det tager nemlig tid. I første omgang skal forslaget udarbejdes og godkendes, hvorefter det skal sendes til Fredningsnævnet, der har hele to år til at behandle sagen.

Der er også en række udgifter forbundet med en fredning. Forvaltningen har tidligere skønnet, at en fredning af området nord for Bastrup Sø vil have en anlægsudgift på omkring 2,15 millioner kroner samt efterfølgende drift- og vedligeholdelsesomkostninger på godt 115.000 kroner årligt.

"Kommuneplanen betragter allerede nu området som værdifuldt landskab, der skal beskyttes. Naturen er også vigtig for borgerne i Allerød Kommune, det kom frem, da vi for nylig lavede visionen for kommunen. Men det er vigtigt at sige, at intet om fredningen af området endnu er besluttet", slog Miki Dam Larsen (S), der er formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, fast ved mødet.

Publiceret 01 May 2019 11:50