Anders Dam-Frydenberg.

Anders Dam-Frydenberg.

Vederlags-sag blev sendt i udvalg

Erik Lund, Konservative, stemte imod i byrådet, da han ønskede en øjeblikkelig vedtagelse

Af
Michael Braunstein

vederlag Allerød Byråd besluttede på sit møde 25. april, at en sag fra SF-byrådsmedlem Anders Dam-Frydenberg om byrådsmedlemmernes vederlag skal behandles i Økonomiudvalget.

Imod stemte Erik Lund, Konservative, da han ønskede en øjeblikkelig vedtagelse af forslaget.

Forslaget fra Anders Dam-Frydenberg er formuleret sådan:

'For at sikre gennemsigtighed og for at undgå mytedannelse skal byrådsmedlemmernes vederlag være tilgængelige på kommunens hjemmeside. Der skal oplyses om vederlag for byråd, udvalg og underudvalg samt vederlag for andre hverv - fx for bestyrelsesposter, repræsentantskaber, nævn og udvalg.'

Publiceret 01 May 2019 07:15