Martin Corfix, der er sognepræst i Lynge og Uggeløse Sogne., er også orlogspræst. Foto af Trine Axelholm, Forsvarets Mediecenter

Martin Corfix, der er sognepræst i Lynge og Uggeløse Sogne., er også orlogspræst. Foto af Trine Axelholm, Forsvarets Mediecenter

Sognepræst Martin Corfix: "Folk søger svar på de store og svære spørgsmål i livet"

Sogne- og orlogspræst i Lynge og Uggeløse Sogne, Martin Corfix, oplever også en stigning i mennesker, der søger præsten.

Af
Anne Mette Ahlgreen

”Jeg har altid haft mennesker, der er kommet for at tale med mig, men der har været en stigning over de sidste otte-ni år. Det er igen blevet legitimt at tale med en præst om det eksistentielle, de store spørgsmål i livet”, vurderer Martin Corfix, der er sognepræst i Lynge og Uggeløse Sogne.

Han fortæller, at det er alle slags mennesker, der opsøger ham for at få sjælesorg. Lige fra tidligere konfirmander med kærestesorger til mennesker midt i livet med eksistentielle problemer.

Han har bud på, hvad præster kan i modsætning til psykologer:

”Når man kommer til en præst, er det helt legitimt, at man kan være ramt af sorg uden af den grund at blive gennemanalyseret,” siger han.

Præst og terapeut kan noget forskelligt

”I modsætning til terapeuten har vi præster også hele vores teologiske ballast, som vi bruger. Vi bringer så at sige kristendommen i spil og kan tale relevant om synd og nåde, kærlighed og tilgivelse ved f.eks. utroskab og jalousi. Hos præsten har man jo altid en tredje part med i samtalen - Gud - som kan tilgive, det har terapeuten ikke,” pointerer han.

Han fremhæver desuden, at ”evighedshåbet” er med i samtalen med mennesker i personlig krise som f.eks. har oplevet tab og pludselig død.

”De har også brug for at høre, at deres kære nu er hos Gud indtil opstandelsen, og at der ikke er sygdom og smerter mere, kun Guds kærlighed. Det er en stor lettelse, og det er det eneste, der hjælper de mennesker. Som præster siger vi det med myndighed, fordi vi tror på det, og det er balsam for det sørgende menneske,” vurderer Martin Corfix.

Involverer sig og skabe tillid

”Når jeg har samtaler med mennesker, der har livsproblemer, så er præsten jo ikke som terapeuten, der ikke involverer sit eget liv i samtalen. Det kan vi præster gøre, for vi lever det samme liv som den, der sidder foran os,” siger han og fortsætter:

Mange mennesker spørger tit om meningen med livet. Jeg siger som regel til dem, at vi hellere skal tale om meningen i livet.

”Vi kan altså både lytte, men også byde ind med vore egne livserfaringer over for den, der sidder over for os. Det menneske deler man jo som sognepræst kår og hverdag med - vi kender også hinanden fra vore børns børnehave eller skolen eller sportsklubben, og det giver en tillid - også når samtalen er svær”.

Martin Corfix har desuden erfaring som orlogspræst, og den kan han bruge i samtaler med sognebørn.

De barske oplevelser

Akkurat som hjemme i ens sogn deler jeg kår og hverdag med marinesoldaterne, når jeg som orlogspræst er på en skarp mission tre-fire måneder ad gangen på havet.

”Så må jeg mange gange sige til soldaterne, f.eks. da vi fjernede kemiske våben i Syrien, og få sømil inde var der en blodig borgerkrig i gang:

"Kristendommen taler netop ind i en verden, som den nu engang er på godt og ondt. Kristendommen taler ikke ind i verden, som den burde være, for hvornår har verden levet op til det ideal? Aldrig”. Soldaterne har tillid til præsten, bl.a. fordi han deler hverdag med dem på missionerne. De vil gerne tale om deres hverdag, hvor liv og død mange gange tager sit daglige livtag, hvad enten det er i Afghanistan eller ud for Afrikas Horn," siger sognepræsten.

”Mange mennesker spørger tit om meningen med livet. Jeg siger som regel til dem, at vi hellere skal tale om meningen i livet. For vores engagement eller mangel på samme betyder alt. Meningen er at være i livet, ikke kun eksistere, men leve det liv, som Gud har skænket en. Vi får i den gennemdigitaliserede verden sværere og sværere ved at være nærværende, særligt i familielivet med ægtefælle og børn og i sociale relationer, og derfor er der også flere, der opsøger til præsten. Det giver god mening, for vi har jo evighedsperspektivet med i alt, hvad vi taler om,” siger Martin Corfix.

Publiceret 08 May 2019 06:01